Policja z harcerzami wspólnie na rzecz bezpieczeństwa w mieście

Policja z harcerzami wspólnie na rzecz bezpieczeństwa w mieście

Komendant Miejski Policji w Elblągu oraz Komendant Hufca Elbląg Związku Harcerstwa Polskiego podpisali porozumienie o współpracy. Ma ono na celu podejmowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy porządku publicznego oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Dzisiaj (14 października) Komendant Miejski Policji mł. insp. Marek Osik oraz Komendant Hufca Elbląg Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Adrian Greczycho podpisali porozumienie o współpracy. – Współpraca będzie polegała m.in. na inicjowaniu, organizowaniu i koordynowaniu działań zmierzających do kształtowania nawyków poszanowania przepisów prawa przez dzieci i młodzież, popularyzowaniu programów profilaktycznych dotyczących zagrożeń oraz sposobów ich unikania, realizowaniu programów związanych z bezpieczeństwem na drogach czy propagowaniu idei zdobywania karty rowerowej oraz motorowerowej – informuje Justyna Grzeczka z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policjanci będą brali udział w szkoleniach kadry instruktorskiej ZHP w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpiecznego zachowania się i postępowania zgodnie z przepisami prawa, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Funkcjonariusze uczestniczą w imprezach i akcjach profilaktycznych organizowanych przez ZHP.

Elbląscy harcerze m.in. rozwijają u dzieci i młodzieży umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, w tym podejmują działania edukacyjno-informacyjne związane ze znajomością przepisów ruchu drogowego, obejmują opieką dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, a także zagrożonych demoralizacją. Zgodnie z postanowieniami porozumienia harcerze będą informowali policję o miejscach newralgicznych, które np. ze względu na niewłaściwe oznakowanie, mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.

Komendant Miejski Policji w Elblągu oraz Komendant Hufca Elbląg Związku Harcerstwa Polskiego w ramach podjętej współpracy będą uzgadniali i inicjowali wspólne przedsięwzięcia organizacyjno-profilaktyczne uwarunkowane potrzebami lokalnych środowisk. Współpraca z harcerzami jest bardzo cenna dla policji. W najbliższym czasie, jak co roku, będą oni pomagać i wspierać funkcjonariuszy przy elbląskich cmentarzach podczas Święta Zmarłych.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2924

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.