Policja apeluje: Uwaga na petardy!

Policja apeluje: Uwaga na petardy!

W okresie świąteczno-noworocznym na licznych straganach, w sklepach możemy kupować sylwestrowe fajerwerki. Petardy w rękach nieodpowiedzialnych, często nietrzeźwych osób, czy w rękach dzieci stają się olbrzymim zagrożeniem. Niewłaściwie użytkowane powodują nieodwracalne skutki nieszczęśliwych wypadków.

Materiały pirotechniczne to substancje wybuchowe (substancje lub ich mieszaniny) służące wywoływaniu efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub ich kombinacji w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także te wyroby, które są wypełnione materiałami pirotechnicznymi.

Wyroby pirotechniki widowiskowej, wyłączone spod koncesjonowania, nazywane są potocznie fajerwerkami ze względu na swój skład chemiczny zawsze stwarzają znaczne zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Do materiałów pirotechnicznych zaliczane są także popularne zimne ognie.

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych oraz w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Za sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 102 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych 31 grudnia i 1 stycznia są jedynymi dniami, w których można w miejscach publicznych używać petard.

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Sprzedaż fajerwerków dopuszczalna jest w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych. Wymogi do spełnienia:

* sprzedaż powinna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca,
* wyroby powinny być posortowane w sposób widoczny, według klas dopuszczenia do sprzedaży,
* stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.

Policjanci apelują!!!

Pamiętajmy, by korzystając z petard i fajerwerków zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Używajmy ich zgodnie z instrukcjami. Każdy producent fajerwerków ma obowiązek dołączania do nich instrukcji używania w języku polskim. Nie rzucajmy petard w tłum, nie kierujmy w stronę innych osób. Zostawmy sylwestrowe pokazy pirotechniczne profesjonalistom.

Apelujemy przede wszystkim do rodziców, aby zwracali uwagę swoim dzieciom na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w przypadku używania petard i innych materiałów pirotechnicznych.

W sylwestrową noc pamiętajmy również, że huk petard płoszy zwierzęta – szczególnie psy. Zadbajmy więc, żeby nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym.

Zwracajmy uwagę na sprzedawców, którzy proponują petardy dzieciom. Nie bądźmy obojętni.

Pamiętajmy!

Dla kilku chwil zabawy nie warto narażać swojego życia i zdrowia.  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4731