Podsumowanie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Podsumowanie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Uroczyste podsumowanie wydarzeń, które w roku 2019 przebiegały pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”, odbędzie się 25 października w Olsztynie.

Co roku Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny koncentrują się wokół innego aspektu życia rodzinnego i społecznego odpowiadając na potrzebę wzmacniania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

W trakcie trwania tegorocznych obchodów nie zabrakło imprez o charakterze rodzinnym. Wszystkie organizowane inicjatywy są istotnym krokiem w kierunku budowania spójnej polityki prorodzinnej w regionie. 

Podczas piątkowego spotkania poznamy również laureatów samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, XVI wojewódzkiego konkursu literackiego „Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina” oraz XVI wojewódzkiego konkursu plastycznego i grafiki komputerowej „Dobre relacje w mojej rodzinie”.

Organizatorami przedsięwzięcia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.