Pobierasz rentę lub emeryturę? Sprawdź, jak możesz podwyższyć swoje świadczenie.

Pobierasz rentę lub emeryturę? Sprawdź, jak możesz podwyższyć swoje świadczenie.
Fot. Adminstrator

Jesteś emerytem, rencistą lub osobą mającą ustalony kapitał początkowy, a w dniu składania wniosku na świadczenie nie posiadałeś dokumentów potwierdzających wysokość wszystkich twoich zarobków za okresy wcześniejsze? Teraz możesz wystąpić o ponowne przeliczenie.

Wniosek o doliczenie do stażu okresów sprzed przyznania emerytury lub renty możesz złożyć w każdym momencie. W uzasadnionych przypadkach ZUS zrobi to z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia zamiast kwot zerowych. Przeliczenie nic nie kosztuje, a może mieć znaczący wpływ na wysokość twojego świadczenia. Emerytura lub renta zostanie przeliczona od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeżeli nowe przeliczenie okaże się mniej korzystne od poprzedniego, świadczenie będzie wypłacone w wysokości dotychczasowej. Renta lub emerytura nigdy nie zostanie obniżona na skutek ponownego przeliczenia.

– Osoby, które przechodziły na emeryturę na starych, jak i na nowych zasadach mogą złożyć wniosek o przeliczenie, ale tylko wtedy, kiedy są ku temu podstawy np. dodatkowy staż pracy czy dodatkowe zarobki, które uzyskały przed lub po przyznaniu emerytury. Jeśli po przyznaniu świadczenia pracowały jeszcze, po przeliczeniu może być ono wyższe – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Do podstawy wymiaru, od której ustalana jest wysokość świadczenia lub kapitału początkowego, wliczone zostaną okresy twojego ubezpieczenia. Muszą one być potwierdzone dokumentami złożonymi razem z wnioskiem o emeryturę, rentę lub kapitał początkowy. W przypadku braku dokumentów potwierdzających zarobki z danego okresu, ZUS do wyliczenia podstawy świadczenia przyjął wynagrodzenie zerowe. Wówczas świadczenie to jest niższe. Należy złożyć odpowiedni wniosek o ponowne przeliczenie. Jest to możliwe, jeśli przy składaniu wniosku ktoś nie mógł udokumentować zarobków z pewnego okresu zatrudnienia, ponieważ zakład pracy został zlikwidowany, nie mógł odnaleźć archiwum przechowującego dokumentacją z danego zakładu pracy lub została ona zniszczona. Po otrzymaniu wniosku ZUS sprawdzi, czy w tym przypadku można przyjąć wynagrodzenie minimalne za konkretne okresy oraz czy można ponownie przeliczyć świadczenie.

Minimalne wynagrodzenie będzie ustalone proporcjonalnie do wysokości etatu za okresy, za które wcześniej nie mieliśmy dokumentów potwierdzających nasze wynagrodzenie. Jeśli pracownik miał wówczas pół etatu, uwzględniona zostanie połowa obowiązującego w danym momencie minimalnego wynagrodzenia. Po przeliczeniu świadczenia lub kapitału początkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wyda decyzję. Istnieje możliwość przeliczenia świadczenia, jeśli po jego przyznaniu nadal pracujesz i osiągasz wynagrodzenie, które będzie miało wpływ na wysokość podstawy wymiaru Twojej emerytury lub renty. Na wydanie decyzji o zmianie wysokości świadczenia ZUS ma 60 dni. Wysokość świadczenia ulegnie zmianie od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jest to wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego ERPO. W przypadku ponownego przeliczenia kapitału początkowego, musimy złożyć wniosek EKP. Formularze dostępne są we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

Ważne jest, że świadczenie po przeliczeniu nigdy nie będzie niższe niż dotychczasowe. Możemy jedynie zyskać trochę więcej pieniędzy w naszym portfelu.

Print Friendly, PDF & Email