Pływalnia zamiast stadionu

Pływalnia zamiast stadionu
Fot. Adminstrator

Na konferencji prasowej w dniu 2 września prezydent Jerzy Wilk przedstawił swoje zamierzenia dotyczące planowanej przebudowy stadionu przy ul. Agricoli. Wynik przetargu wskazał, że koszt tej inwestycji, zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, wyniósłby co najmniej 47 mln zł (na tyle opiewa najtańsza zgłoszona oferta). Przyznana dotacja unijna wynosi 17,5 mln zł, co oznacza, że miasto musiałoby dopłacić 30 mln zł. Zdaniem prezydenta Elbląga obecnie na to nie stać.

W związku z powyższym przeprowadzone zostały rozmowy z Zarządem Klubu Olimpia oraz z Klubem Kibica o ewentualnym rozłożeniu przebudowy stadionu na kilka etapów. Oba Kluby,  wg relacji Jerzego Wilka, odniosły się do tej propozycji ze zrozumieniem. Ostatecznie prezydent postanowił, że stadion zostanie przebudowany etapami za środki z budżetu miasta, przy czym zakres i kolejność robót będzie ustalana z Klubem. W budżecie miasta na 2014 rok zostało na ten cel zabezpieczone 2,5 mln zł. W tej sytuacji dotacja unijna musi być zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego. Prezydent uzyskał zapewnienie marszałka, że po zwrocie dotacji zostanie ogłoszony konkurs na obiekt rekreacyjny. Władze Elbląga zamierzają zgłosić na ten konkurs projekt budowy krytej pływalni w pobliżu otwartego basenu. Koszt takiej pływalni o długości basenu równej 25 m wraz ze stacją oczyszczania wody, wynosi około 20 mln zł. Miasto musiałoby dopłacić tylko 3 miliony. Planowana stacja oczyszczania wody mogłaby też pracować na rzecz części odkrytego basenu ( utrzymanie standardów fitosanitarnych całej powierzchni odkrytego basenu jest, zdaniem prezydenta, niemożliwe).

W ten sposób dotacja z funduszy unijnych w wysokości 17,5 mln zł, przyznana na rozbudowę stadionu, zostałaby przeniesiona na cel budowy krytej pływalni. Oczywiście w wypadku, gdy nie wygra żaden inny wnioskodawca, bo konkurs z zasady musi być otwarty.

  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 9859

Print Friendly, PDF & Email