Plener Artystyczny w Stegnie

Plener Artystyczny w Stegnie

W dniach 10 – 16 czerwca odbył się Plener Artystyczny w Stegnie, w którym wzięły udział osoby niepełnosprawne wraz z instruktorami.

W warsztatach uczestniczyło w sumie 16 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności i 4 instruktorów. Zajęcia miały miejsce w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowo – Rehabilitacyjnym „Bałtyk”, gdzie osoby niepełnosprawne za pomocą wspólnego działania twórczego i wymiany doświadczeń, miały możliwość aktywizacji i przełamania barier wśród osób niepełnosprawnych. Posłużyły temu różnorodne zajęcia z muzyki, ceramiki, malarstwa, grafiki, witrażu, rękodzieła artystycznego, a także z historii i kultury regionu. Poza tym odbyła się także wycieczka, ognisko i dyskoteki.

Uczestnicy dzięki temu, znacząco wzbogacili swój warsztat artystyczny i zdobyli nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

W  zajęciach wzięły również udział osoby, które w tym samym czasie korzystały z usług ośrodka „Bałtyk”, m.in. niepełnosprawna młodzież ze „Szkoły Życia” w Białymstoku.

Część wykonanych prac pozostawiono w ośrodku, natomiast pozostałe znajdą się na jesiennej wystawie poplenerowej w „Światowidzie”.

Organizatorami Pleneru było Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” oraz Centrum Kultury
i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  TM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1712