Pies przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących

Pies przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących
Fot. pixabay.com

Jesteś osobą niewidomą? Potrzebujesz psa przewodnika? Zgłoś się do udziału w projekcie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób do udziału w projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Uczestnictwo w projekcie to szansa na otrzymanie wyszkolonego psa przewodnika.

Kwalifikacja kandydatów składa się z etapu wstępnego, podczas którego ocenia się predyspozycje osób chętnych do przyjęcia psa przewodnika na podstawie ich wniosku aplikacyjnego oraz uzyskanych od kandydata informacji.

Drugim etapem jest szczegółowa ocena kandydata połączona z przekazaniem kandydatowi informacji praktycznych o życiu z psem przewodnikiem, które pomogą osobie z niepełnosprawnością wzroku w podjęciu świadomej decyzji o dalszym ubieganiu się lub nieubieganiu o psa przewodnika. Kandydat ubiegający się o psa przewodnika przedkłada do szkoły psów przewodników informacje, które są niezbędne w celu wstępnej oceny jego gotowości do uzyskania psa przewodnika. W tym celu składa wniosek aplikacyjny.

Na podstawie danych zebranych w toku kwalifikacji, jednostka szkoląca dokonuje oceny kandydata i podejmuje decyzję kwalifikacyjną, którą niezwłocznie przekazuje kandydatowi wraz z uzasadnieniem.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest m.in.: złożenie/nadesłanie kompletu dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji oraz decyzja o pozytywnej kwalifikacji.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje m.in.: udział w szkoleniu przygotowującym do otrzymania psa przewodnika, zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w szkoleniu, wsparcie i doradztwo na każdym etapie procesu przygotowania do otrzymania psa przewodnika, w tym opieka szkoły psów przewodników, możliwość zapewnienia noclegu w uzasadnionych przypadkach oraz możliwość refundacji kosztów dojazdu w uzasadnionych przypadkach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Partnerami projektu:

Więcej informacji o projekcie znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email