Pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
Fot. Starostwo Powiatowe Łęczna

W Jaszczowie (powiat łęczyński) otwarto pierwsze w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, powstałe z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Inwestycja powstała dzięki Funduszowi Solidarnościowemu. Z oferowanych form opieki skorzysta 18 osób.

– Tworząc Centra Opiekuńczo-Mieszkalne chcemy poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych w ich lokalnym środowisku – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie zostało przystosowane dla 18 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Osiem osób będzie mieszkać na stałe w centrum. Pozostali, w ramach pobytu dziennego będą mogli skorzystać z różnych form rehabilitacji.

Pierwsi mieszkańcy i podopieczni pojawili się w progach centrum już w sobotę, 1 sierpnia. Oficjalne otwarcie było okazją do podziękowania wszystkim tym, dzięki którym centrum zostało otwarte. Inwestycja została sfinansowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zaś na samą budowę przeznaczono kwotę ponad 2,5 mln złotych.

– Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Naszym celem jest, aby Centra Opiekuńczo-Mieszkalne poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych w ich lokalnym środowisku – mówi minister Marlena Maląg.

– Oczywiście, na tym nie poprzestajemy. Wciąż poszerzamy zakres wsparcia, rozszerzamy usługi dla osób niepełnosprawnych, aby móc im zapewnić godne warunki do życia – dodaje.

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne wsparciem dla niepełnosprawnych

Ministerialny program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” to pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom programu będzie zapewniona opieka, a ich opiekunowie, zajmujący się nimi na co dzień, otrzymają wsparcie i możliwość realizacji codziennych aktywności. Program obejmuje także wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Utworzenie i wyposażenie Centrum

Pierwszy moduł Programu obejmuje utworzenie, przebudowę, remont lokalu i wyposażenie Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych. Gminy i powiaty mogą się starać o wsparcie finansowe do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Funkcjonowanie Centrum

W ramach drugiego modułu finansowane jest utrzymanie działalności Centrum. Obejmuje ono m.in.: zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości), opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług (np. wyżywienia dla uczestników Centrum), zakup materiałów do pracy z uczestnikami Programu, przeprowadzanie okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowalnych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego.

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne mogą otrzymać również dofinansowanie na wydatki związane z transportem uczestników Centrum, pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

Nabór do Programu

Od 1 sierpnia 2019 r. o środki z programu aplikować mogą samorządy szczebla gminnego i powiatowego. Zainteresowane jednostki muszą złożyć wnioski do właściwego wojewody, który następnie przekazuje je do Minister ds. zabezpieczenia społecznego. Po ostatecznej weryfikacji wniosków Minister podpisuje z wojewodami umowy na przekazanie środków finansowych z Programu Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych. Gminy i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie z obu modułów Programu.

Źródło: MRPiPS
Fot. Starostwo Powiatowe Łęczna
Print Friendly, PDF & Email