Pieniądze dla Zakładów Pracy Chronionej już do wzięcia

Pieniądze dla Zakładów Pracy Chronionej już do wzięcia


Zakłady pracy chronionej, które zatrudniają minimum 50 proc. osób z niepełnosprawnością mogą już się ubiegać o dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych i refundację dodatkowych kosztów ze środków PFRON. W tym roku na realizację tego zadania PFRON przeznaczył ponad 100 mln zł.

Rozporządzenie weszło w życie 8 maja br. i obejmuje: dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych (o ile zostały one wykorzystane na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością) oraz zwrot dodatkowych kosztów: budowy, rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych.

O otrzymaniu refundacji nie decyduje kolejność złożenia wniosków, ale odpowiednie uzasadnienie merytoryczne i kalkulacja kosztów.

Wnioski składa się na rok kalendarzowy. W 2009 roku, do 30 listopada, można składać wnioski dotyczące zarówno 2009 r. jak i 2010 r. Wnioskowane koszty do zwrotu za 2009 r. nie mogą być poniesione wcześniej niż po dniu złożenia wniosku, a za 2010 r. nie wcześniej niż od 1 stycznia 2010 r.

Wzory dokumentów będą dostępne na stronie www.pfron.pl od 25 maja br.
  AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 3707