PFRON: Zmiany w programie „Aktywny samorząd”

PFRON: Zmiany w programie „Aktywny samorząd”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał modyfikacji dokumentów regulujących realizację pilotażowego programu  „Aktywny samorząd”.

Obecnie obowiązywać będzie nowy termin rozliczenia przez samorząd powiatowy środków przekazanych w danym roku na realizację programu, a w konsekwencji – nowy termin złożenia końcowego sprawozdania (termin ten został wydłużony, z dnia 31 stycznia na dzień 15 kwietnia roku).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca także uwagę – Wnioskodawcom i Realizatorom programu, że obecnie możliwe jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu także poza wyznaczonymi terminami naboru wniosków – bez konieczności udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyn uchybienia terminu.

Wprowadzone zmiany umożliwią efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację programu i płynną realizację potrzeb osób niepełnosprawnych zgłoszonych w ramach wniosków o dofinansowanie.

Z uchwałą Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą zmiany uchwały w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można zapoznać się TUTAJ

  PFRON Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14901