PFRON ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

PFRON ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Piszesz pracę magisterską lub doktorską? Interesuje cię tematyka osób niepełnosprawnych? Zgłoś się. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską w kategoriach rehabilitacja medyczna, rehabilitacja zawodowa, rehabilitacja społeczna. Termin nadsyłania prac mija 5 lipca.

Do konkursu mogą stanąć absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Pracę do konkursu pracę może zgłosić tylko: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie, podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu.

Nadesłane prace oceniać będzie komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli PFRON i polskich ośrodków naukowych. Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę w szczególności aktualność podjętego tematu, wartość poznawczą i merytoryczną pracy, ale także możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów badań przeprowadzonych i przedstawionych przez autora.

Na trzech laureatów każdej kategorii (rehabilitacja medyczna, rehabilitacja zawodowa, rehabilitacja społeczna) czekają nagrody pieniężne.
Laureat I miejsca otrzyma 5 000 zł, za II miejsce – 3 000 zł, a za III – 2 000 zł.  Z kolei autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma 10 000 zł.

Streszczenia wszystkich nagrodzonych prac zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu Informacyjnego BIFRON.  

Termin składania prac upływa 5 lipca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września br.
Prace do konkursu muszą być zgłoszone na specjalnym formularzu, który podobnie jak i regulamin konkursowy oraz szczegóły dotyczące formuły przesłania prac – dostępny  jest na stronie PFRON.

Więcej informacji udzielają również  Tomasz Wojakowski oraz Izabela Siemaszko, odpowiedzialne za organizacje konkursu. Można się kontaktować z nimi pod numerami telefonów: 22 505 54 48, 22 505 53 86 lub za pomocą maila: coi@pfron.org.pl.
  Oprac. RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5359