PFRON: Nowy numer kwartalnika już dostępny

PFRON: Nowy numer kwartalnika już dostępny

Dostępny jest już najnowszy numer kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

W tym numerze znajdziemy m.in. rekomendacje dla Polski na podstawie doświadczeń międzynarodowych. Wdrożenie Art. 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON). Autor w sposób kompleksowy przedstawia schemat działań, jakie należy podjąć, by osoby niepełnosprawne osiągnęły niezależne życie m.in. poprzez pracę i zatrudnienie. Kolejnym publikowanym artykułem w obszarze pracy i zatrudnienia jest Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków. Autor prezentuje wybrane przykłady przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami od starożytności do czasów współczesnych. Dowodzi, że niezależnie od okresu, w którym żyły osoby niepełnosprawne, można zaobserwować różne rodzaje ich zawodowej aktywności.

Rok 2016 to czas podsumowań ćwierćwiecza polskiego systemu wsparcia zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. O tym, jak kształtowała się efektywność udzielanego wsparcia, możemy przeczytać w artykule „Skuteczność systemu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Znajduje się tam analiza stanu oraz opis ewolucji systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z punktu widzenia zgodności modelu ze stanem realnym. Publikacja zawiera wynikające z polityki społecznej wskazania dla modelu systemu i jego charakterystykę z uwzględnieniem organizacji systemu oraz stosowanych narzędzi wsparcia finansowego zatrudniania niepełnosprawnych.

W pubilikacji prezentowany jest również artykuł „Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce”. Autor ukazuje rozwój spółdzielczości inwalidów, dorobku naukowego, gospodarczego i społecznego oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na tle uwarunkowań społeczno–politycznych i gospodarczych w latach 1944–2015. Jak wskazuje, główną siłą sprawczą dynamicznego rozwoju spółdzielczości inwalidów było zastosowanie teorii w praktyce, powstałej dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem. Skupiało ono kwiat nauki polskiej, tworząc kompleksową rehabilitację opartą na modelowych zakładach pracy chronionej, szerokim procesie szkolenia i przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy, rehabilitacji medycznej oraz pełnienia ról społecznych, kulturalnych i zajmowania się sportem.

Na zakończenie przeczytać można artykuł „Ewaluację wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy realizowanego w ramach zlecania realizacji zadań – wybrane wyniki, wnioski oraz rekomendacje z badań.

Kwartalnik pobrać można ze strony PFRON.

  PFRON Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15008 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.