PFRON: Konsultacje do założeń konkursu ”Jesteśmy razem...”

PFRON: Konsultacje do założeń konkursu ”Jesteśmy razem...”

PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 1/2017). Celem konkursu będzie promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Fundusz prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do założeń konkursu pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych” za pośrednictwem „Formularza zgłaszania uwag”. 

Na uwagi PFRON czeka do 25 stycznia. 

Formularz zgłoszenia uwag oraz założenia konkursu znaleźć można TUTAJ

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15093