PFRON: Jest już formalna ocena wniosków w ramach czwartego konkursu

PFRON: Jest już formalna ocena wniosków w ramach czwartego konkursu

PFRON zakończył formalną weryfikację wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., złożonych w ramach czwartego konkursu. Spośród złożonych 206 wniosków, pozytywną ocenę formalną otrzymało 65 projektów na łączną wnioskowaną kwotę 14.5 mln złotych.

Ogółem zgłoszono 206 wniosków. W ramach celu nr 1) wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów  projektu) na rynek pracy; złożono 27 projektów na kwotę wnioskowaną 7.051.188,41 zł;

W ramach celu nr 2) zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych(beneficjentów projektu); złożono 165 projektów na kwotę wnioskowaną 31.021.674,37 zł;
celu nie realizowanego w konkursie; dotyczyło 14 projektów na kwotę wnioskowaną 2.037.945,35 zł;

Pozytywną weryfikację formalną uzyskało 65 projektów na łączną kwotę wnioskowaną 14.597.906,11 zł, w tym :w ramach celu nr 1) wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy; 9 projektów na kwotę wnioskowaną
2.307.070,67 zł,

W ramach celu nr 2) zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych(beneficjentów projektu); 56 projektów na kwotę wnioskowaną 12.290.835,44 zł,

Negatywną weryfikację formalną uzyskało 141 projektów na łączną kwotę wnioskowaną 25.512.902,02 zł.

Wyniki oceny formalnej zamieszczone są na dwóch listach na stronie [url]http://www.pfron.pl[/url]

* ”Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE”

* ”Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie NEGATYWNIE”

Na liście ”Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie  NEGATYWNIE” podane zostały, przy poszczególnych projektach, przyczyny negatywnej oceny formalnej.

Projekty w ramach 4 konkursu PFRON będą realizowane od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 r.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4467