PFRON: Door-to-door - zakończyła się ocena merytoryczna. Kto dostanie dotację?

PFRON: Door-to-door - zakończyła się ocena merytoryczna. Kto dostanie dotację?
Fot. PFRON

W ramach konkursu grantowego dla samorządów, służącego realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Komisja Oceny Projektów dokonała oceny merytorycznej 154 wniosków grantowych.

Ocena merytoryczna wniosków grantowych została zakończona w dniu 28 października 2020 roku. Jak zaznacza jednak Fundusz pozytywna ocena wniosku nie oznacza przyznania środków na finansowanie grantu, ze względu na ograniczoną kwotę środków przeznaczonych na konkurs.

Wśród ocenionych wniosków znajduje się 127 na uruchomienie usług transportowych door-to-door oraz 27 wniosków na uruchomienie usług transportowych door-to-door oraz dostosowania architektoniczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Lista rankingowa wraz z decyzją Zarządu PFRON o przyznaniu finansowania zostanie podana w odrębnym komunikacie po zakończeniu negocjacji. Podmioty składające wnioski proszone są o zapoznanie się w Generatorze Wniosków z oceną Komisji oraz proponowanymi zmianami w zakresie merytorycznym projektu i budżecie.

Więcej informacji oraz listę wniosków ocenionych merytorycznie znaleźć można TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email