Paweł Wdówik Pełnomocnikiem Rządu ds. osób niepełnosprawnych

Paweł Wdówik Pełnomocnikiem Rządu ds. osób niepełnosprawnych
Fot. Krystian Maj/KPRM

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki powołał nowego Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Funkcję tę objął Paweł Wdówik. Zmienił się także Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Została nim Iwona Michałek.

Paweł Wdówik jest absolwentem Ośrodka dla Dzieci niewidomych w Laskach oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórcą systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW. W latach 1993-2003 – wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej, w latach 2001-2010 pracował jako redaktor Katolickiego Radia Józef. Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce. Od 2010 roku członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prywatnie żonaty, ojciec czwórki dzieci.

Do zadań Pełnomocnika Rządu należy m.in. opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Iwona Michałek to posłanka na Sejm VIII i IX kadencji. W 1981 roku ukończyła biologię środowiskową na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe z ochrony środowiska (1989 r.) i zarządzania (1999 r.). Podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymała tytuł honorowego Ambasadora tej uczelni. Pracowała jako nauczyciel biologii i przyrody w szkołach wiejskich i miejskich. Przez 10 lat związana z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty, w którym pełniła m.in. funkcję wizytatora, wicekuratora oraz sprawowała obowiązki kuratora oświaty. Kierowała również Pracownią Zarządzania, Diagnozy i Wychowania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Przez 5 lat pełniła funkcję Rzecznika Praw Ucznia. W latach 2010-2012 kierowała projektem systemowym UE pt. „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”. Była edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka oraz koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji. 1 lipca 2019 roku powołana została przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.

Źródło: premier.gov.pl / MRPiPS
Fot. Krystian Maj/KPRM
Print Friendly, PDF & Email