„Panu Bogu i nam bliska ochrona środowiska” – Caritas Polska ekologiczna

„Panu Bogu i nam bliska ochrona środowiska” – Caritas Polska ekologiczna
Fot. Pixabay

Caritas Polska, odpowiadając na apel papieża Franciszka, rozszerza swoją misję, wyrażającą się w trosce o ludzi potrzebujących pomocy, o troskę o całe Stworzenie i nasz wspólny dom – Ziemię. Zaczęła od zaangażowania kół Caritas do udziału w projekcie „Ekologia integralna encykliki Laudato si’”.

– Człowiek jest częścią Stworzenia. Nie da się rozwiązać współczesnych problemów biedy na świecie, wykluczenia, nierówności, nie rozwiązując problemów ekologicznych. Panowanie człowieka nad naturą nie może oznaczać dominacji, ale jest wezwaniem do strzeżenia i pielęgnowania całego stworzenia dla dobra wszystkich – mówi Ireneusz Krause, koordynator ds. ekologii Caritas Polska.

Projekt „Ekologia integralna Laudato si’”, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany jest od roku 2019 w 12 diecezjach i ma na celu:

  • aktywizację wspólnot Caritas w Polsce i kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań;
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu społecznej nauki Kościoła katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’;
  • rzecznictwo na rzecz wdrożenia traktatu paryskiego i ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu.

Droga do tych wielkich celów zaczyna się w środowiskach lokalnych: parafialnych i szkolnych kołach Caritas. Każda z tych lokalnych wspólnot może otrzymać 4 000 zł oraz wsparcie merytoryczne na działania przez siebie wymyślone. W ich efekcie powstają „zielone punkty Caritas” oraz sieć animatorów Laudato si’. Do udziału w programie zgłosiło się wielu chętnych, jak np. szkolne koła Caritas w Archidiecezji Częstochowskiej, które wygrały konkurs grantowy przedstawiając swoje projekty: „I ty zostań ekologicznym przyjacielem” (Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie), „Panu Bogu i nam bliska ochrona środowiska” (SP w Stobnicy), „Stworzenie Patio Laudate” (SP nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie), „Troska o nasze siostry pszczoły wspólną odpowiedzialnością wobec Ziemi” (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie), „Szczęścia szukajmy w przyrodzie” (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach).

– Laudato Si’ to przesłanie skierowane do każdego człowieka, i przez członków konkretnych społeczności ta zmiana ekologiczna będzie się dokonywać. Nie siłą naukowych autorytetów, a przykładem miejscowych animatorów i liderów. Duże koncerny nie dopuszczają do głosu twórców innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, bo bardziej opłaca się im sprzedawać stare rozwiązania. Projekt ekologiczny realizowany wśród wspólnot Kościoła katolickiego tę nadzieję przywraca. Naszym marzeniem jest ekologiczne pobudzenie lokalnych struktur. Caritas to Kościół w działaniu, w trosce o dobro człowieka, ale też w zgodzie z otaczającą nas przyrodą. Współcześnie oddziela nas od natury konsumpcjonizm. Starsi członkowie wspólnoty Caritas mogą młodym przekazać doświadczenie życia blisko natury, z kolei młodzi mogą dać starszym pokoleniom nowe rozwiązania, pomysły. Tak buduje się ekologię integralną. Bo mówienie, że ekologia jest tylko dbaniem o zwierzęta czy drzewa, jest spłycaniem tematu – tłumaczy koordynator.

Jak wyjaśnia Ireneusz Krauze, animator, który przyjmuje zaproszenie papieża Franciszka nie musi być ekspertem od ekologii. Może to być na przykład ktoś, kto z sąsiadami organizuje przyparafialny ogródek społeczny, ale także elektryk, który potrafi naprawić sprzęt AGD, z którego będzie można nadal korzystać, bez konieczności wymiany na nowy.

Pandemia zmusiła do zawieszenia działań projektowych, ale nie oznacza ich zaprzestania. Zielone punkty nie znikną.

Caritas Polska nie jest w tych działaniach osamotniona. Będzie je prowadzić z organizacją partnerską – Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM).

Wszechmocny Boże, który jesteś w całym Wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz miłością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy.

Papież Franciszek.
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email