Organizacje kulturalne będą miały co robić

Organizacje kulturalne będą miały co robić

Na zaproszenie dyrektora Departamentu Kultury i Promocji do Ratusza Staromiejskiego przybyli przedstawiciele elbląskich organizacji pozarządowych, działających w obszarze kultury. Dyrektor Adam Jocz przedstawił tegoroczny plan imprez i wydarzeń kulturalnych, jakie zamierza zorganizować Miasto oraz planowane zadania konkursowe dla organizacji.

Elbląskie organizacje z obszaru kultury z coraz większym niepokojem oczekują na ogłoszenie przez Miasto konkursów grantowych na rok 2020. Czas ucieka, może go zabraknąć na przygotowanie większych wydarzeń. Konkursy będą – oświadczył Adam Jocz. i przedstawił obszary tematyczne, w których wspierane będą działania organizacji.

Współudział w imprezach miejskich

Przygotowywanych jest szereg letnich imprez na starym mieście, w tym tradycyjne Dni Elbląga i 15 edycja Święta Chleba, na które miasto zaprasza organizacje z całego regionu warmińsko-mazurskiego, a także miasta partnerskie. Tu oczekiwany jest udział elbląskich organizacji. Prezydent liczy na pomoc przedsiębiorców, co pozwoliłoby nadać wydarzeniom większy rozmach. Miasto liczy na to, że organizacje zorganizują różnego rodzaju imprezy w ciągu lata, które rozszerzą letnią ofertę dla mieszkańców i turystów oraz pozwolą ożywić elbląską starówkę. Władze otwierają także starówkę dla artystów – muzyków, wokalistów, malarzy, a także sprzedawców staroci czy dzieł sztuki – będą mile widziani i nie będą potrzebne żadne specjalne pozwolenia. Trzeba będzie jednak zgłaszać takie działania, ze względu na różne reakcje niektórych mieszkańców starówki, którzy w ubiegłych latach nie tylko składali skargi, ale potrafili muzyków polać wodą czy obrzucić ziemią. Urząd powiadomiony o tym, co będzie się działo, zamiast ściągać służby porządkowe, będzie brał artystów pod opiekę.

Wypoczynek elblążan i atrakcje dla turystów

Adam Jocz wskazał na trzy atrakcyjne szlaki, gdzie można spędzać wolny czas. Szlak parków miejskich, którego początkiem i końcem jest Bażantarnia – stanowi on ogromne pole do popisu dla organizacji. W maju mają być gotowe wszystkie szlaki turystyczne. Oznakowanie już jest, urząd chciałby, żeby – jak powiedział Adam Jocz – pojawiły się na nich jakieś eventy, co będzie jednym z tematów konkursów. Jest szlak form przestrzennych i tu jest miejsce na wszelkie działania plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie. Na starym mieście znana jest od dawna Ścieżka Piekarczyka – szlak turystyczny pokazujący atrakcje starówki. Są to trzy szlaki, na których można promować miasto, a jednocześnie pokazywać, że nie tylko starówka jest atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu.

Obchody świąt państwowych

Konkursy będą też dotyczyły różnego rodzaju świąt państwowych. Tu planowana jest zmiana obchodów 2 i 3 Maja. Miasto widzi brak zainteresowania mieszkańców tradycyjną formą ich świętowania. 3 Maja odbędą się obowiązkowe uroczystości oficjalne, ale zamiast maszerowania z flagami Miasto chce zaangażować organizacje, licząc na ciekawe pomysły, związane z flagą, czy Konstytucją 3 Maja, które zachęcą elblążan do udziału w obchodach. Ma być biało-czerwono, ale radośnie.
Pomoc dla organizacji

Departament Kultury deklaruje chęć szerokiej współpracy z elbląskim III sektorem. Na spotkaniu dyrektor Jocz przekazał organizacjom kilka dobrych wiadomości: na różnego rodzaju imprezy i wydarzenia można będzie wypożyczyć sprzęt będący w dyspozycji departamentu, np. namiot 8m x 4m, podesty, sztalugi, leżaki, koce. Na każdej miejskiej imprezie organizacje pożytku publicznego będą mogły pokazać swój spot promocyjny lub wystawę prac – zależnie od rodzaju imprezy. Obecny na spotkaniu Juliusz Marek w mieniu telewizji Truso TV złożył ofertę przygotowania takiego spotu za nieduże pieniądze.

Za pośrednictwem Departamentu Kultury deklarację współpracy złożyły też miejskie instytucje kultury – muzeum, Galeria El, Biblioteka Elbląska, które mogą udostępnić swój teren, energię elektryczną i udzielić pomocy w organizacji różnych wydarzeń kulturalnych.

Ogłoszenia konkursowe czekają na podpis prezydenta i pojawią się lada dzień. Oferta wsparcia tematycznie jest bogata – zobaczymy, ile będzie na to pieniędzy.

Fot. Rafał Sułek / arch. redakcji