Olsztyn: Znamy najlepszą inicjatywę NGO w 2020 roku

Olsztyn: Znamy najlepszą inicjatywę NGO w 2020 roku
Fot. olsztyn.eu

Olsztyńscy harcerze z nagrodą za inicjatywę w konkursie organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Organizatorzy i laureaci spotkali się z prezydentem naszego miasta.

Pomocowe akcje skierowane do potrzebujących, wsparcie niepełnosprawnych oraz zajęcia z zakresu kultury i sztuki. Tak w ogromnym skrócie można opisać przedsięwzięcia zgłoszone do konkursu na Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna za 2020 rok.

– Zgłoszone inicjatywy były oceniane m. in. pod względem społecznego znaczenia, wpływu na rozwój i konkurencyjność Olsztyna oraz innowacyjności – mówi przewodnicząca konkursowej kapituły, Barbara Baturo-Warszawska. – Nie bez znaczenia były także umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizacje z różnych źródeł oraz efektywność i przejrzystość ich wykorzystywania.

Spośród pięciu zgłoszeń za najlepszą została uznana akcja Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Warmińskiego im. Ryszarda Knosały „Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim”. W czasie pandemii koronawirusa pełnoletni członkowie ZHP zaangażowali się w niesienie pomocy osobom, które szczególnie doświadczyły negatywnych następstw izolacji społecznej, np. seniorom.

– Powołaliśmy koordynatorów, przeszkoliliśmy wolontariuszy, zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo oraz pozyskiwaliśmy darowizny od firm i osób prywatnych – opowiada zastępca komendanta hufca, Weronika Fiedorowicz. – Nasze działania działania to m.in. dostarczanie zakupów, paczki żywnościowe, wykup leków w aptece, oddawanie krwi, udzielanie korepetycji na terenie miasta i powiatu olsztyńskiego, szycie maseczek dla szpitali.

Pozostałe cztery inicjatywy to:
* Akcja „Zupa” (Bank Żywności w Olsztynie we współpracy z warszawską Fundacją Unum)
Inicjatywa polegała na przygotowywaniu i dostarczaniu do domów ciepłych posiłków osobom najbardziej potrzebującym takiego wsparcia, szczególnie osobom z niepełnosprawnością, starsze, które w okresie pandemii powinny się izolować;
* „Jesteśmy dzielni w swym wysiłku…” (Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurskie)
Klub Olimpiad Specjalnych Olsztyn od lat aktywnie wspiera niepełnosprawnych zawodników, dając im możliwość rozwoju pasji, kontaktu z rówieśnikami, podnoszenia sprawności fizycznej oraz poprawy kondycji psychicznej;
* Warsztaty fotograficzne i programistyczne (Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych)
W inicjatywie uczestniczyła młodzież oraz seniorzy z Akademii Trzeciego Wieku, którzy wspólnie uczestniczyli w plenerowych i szkolnych warsztatach wykonywania zdjęć przedstawiających nowoczesną wizję secesji Olsztyna, nauce robotyki oraz prezentacji produktów projektu – wystawy zdjęć oraz filmu;
* Złap Bakcyla (Stowarzyszenie Olsztyński Teatr Uliczny)
Dwa miesiące pracy warsztatowej, w wyniku której stworzono widowisko z Panem Bakcylem w roli głównej i zamierzano wystawić je w Olsztynie w październiku 2020 roku, jednak ze względu na obostrzenia związane z epidemią okazało się to niemożliwe.

– Bardzo dziękuję wszystkim za aktywność – powiedział prezydent Piotr Grzymowicz. – Kreatywność organizacji pozarządowych jest nie do przecenienia. Pokazujecie, jak istotny jest silny trzeci sektor w życiu społecznym.

Prezydent Olsztyna objął konkurs honorowym patronatem.

Print Friendly, PDF & Email