Olsztyn: Zmiany w systemie odbioru odpadów

Olsztyn: Zmiany w systemie odbioru odpadów
Fot. pixabay.com

Nowe rozwiązania będą dotyczyć nieruchomości niezamieszkałych na terenie naszego miasta. Wejdą w życie 1 stycznia, a specjalne deklaracje należy złożyć najpóźniej 10 lutego 2021 roku.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z września 2019 roku wprowadziła szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłaty były pobierane jedynie za odpady resztkowe. Z początkiem 2021 roku w przypadku tych nieruchomości wchodzą w życie nowe zasady wyliczania stawek.

– Właściciele przedsiębiorstw, sklepów, zakładów usługowych i produkcyjnych, poza tym urzędy, instytucje oświaty i zdrowia oraz zarządzający ogródkami działkowymi będą zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyjaśnia Ewa Łukasik-Błażejewicz z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. – Jest to związane z koniecznością ponoszenia opłat również za odbiór odpadów segregowanych.

Zmniejszeniu ulegną stawki za odbiór odpadów resztkowych gromadzonych w pojemnikach. Jednocześnie każdy składający deklarację będzie zobowiązany dodatkowo określić liczbę worków, w których segreguje odpady.

W przypadku odpadów resztkowych należy zaplanować minimum cztery odbiory w miesiącu, segregowanych – co najmniej dwa. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowie też powinny zmienić deklaracje, jeśli na ich terenie są nieruchomości niezamieszkałe, w których wytwarzane są odpady komunalne.

Dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta. Zachęcamy jednak, aby pobrać druk, wypełnić go i wysłać pocztą tradycyjną lub skorzystać z odpowiedniego formularza, który będzie dostępny w portalu e-Deklaracje.

Print Friendly, PDF & Email