Olsztyn: Zmiany w podatkach i cenach biletów komunikacji zbiorowej

Olsztyn: Zmiany w podatkach i cenach biletów komunikacji zbiorowej
Fot. pixabay.com

Ważne decyzje z punktu widzenia finansowego zapadły 28 października podczas Rady Miasta. Rajcowie dyskutowali o zmianach stawek podatków oraz przejazdów środkami komunikacji miejskiej w następnym roku.

Finanse Olsztyna odczuwają skutki koronawirusa, ale także rządowych decyzji, m.in. w zakresie regulacji dotyczących podatku od osób fizycznych. W konsekwencji wpływy do budżetu Olsztyna są mniejsze od zakładanych o 41 mln złotych.

– Szacujemy, że w następnym roku osiągnięte dochody mogą być jeszcze niższe, niż w tym roku – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. – To oznacza, że przed nami wiele trudnych decyzji. Wszyscy byśmy chcieli, żeby podatki i opłaty lokalne były jak najmniej dolegliwe. Naszym obowiązkiem jest jednak także zapewnienie stabilności funkcjonowania miasta.

Decyzją radnych wprowadzone zostały zmiany w stawkach podatków od nieruchomości i transportu. Przykładowe podatki od budynków mieszkalnych (za m2) od stycznia wzrosną z 0,79 PLN do 0,85 PLN. To oznacza, że w przypadku 53-metrowego mieszkania będzie trzeba zapłacić rocznie o ok. 4,5 złotego więcej. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wyższy o złotówkę i wyniesie 24 PLN. Dzięki temu do kasy miasta ma wpłynąć ok. 4,35 mln PLN więcej.

W przypadku podatku od środków transportu (dotyczy pojazdów powyżej 3,5 tony), stawki zostały podwyższone o około 4,4 proc. To ma dać wpływ do budżetu Olsztyna wyższy o ok. 330 tys. PLN, niż w 2020 roku.

– Ostatnia zmiana stawek w podatku od środków transportowych miała miejsce w roku 2013 ze skutkiem od 1 stycznia 2014 roku – przypomina dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna, Czesław Kalinowski. – Nawet po zmianie będziemy mieć jedne z najniższych opłat w kraju.

Od następnego roku – w dwóch etapach – zostaną wprowadzone zmiany dotyczące komunikacji zbiorowej. Dotyczy to zarówno stawek za przejazdy, jak i oferty biletowej. Najważniejsze rozwiązania to:

  • od stycznia 2021
    • likwidacja biletu 10-przejazdowego,
    • obniżenie ceny biletu rocznego;
  • od marca 2021 – zmiana stawki za bilety krótkookresowe: jednorazowe, 30-, 45- i 90-minutowe, 24-godzinne i trzydobowe (np. bilet jednorazowy będzie kosztować 3,40 PLN oraz 1,70 PLN ulgowy),

Uwaga! Bez zmian pozostają ceny biletów miesięcznych i 30-dniowych.
– Te działania powinny przełożyć się na zwiększenie dochodów – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Marcin Szwarc. – Dzięki temu będziemy mogli utrzymywać w następnym roku system olsztyńskiej komunikacji miejskiej na stałym, wysokim poziomie zarówno w zakresie siatki połączeń, liczby linii jak i częstotliwości kursowania.

W związku z pandemią koronawirusa oraz związanymi z nią obostrzeniami w tym roku wpływy ze sprzedaży biletów będą o ok. 12 mln złotych niższe, niż zakładane.

Print Friendly, PDF & Email