Olsztyn: Zabytek bez barier

Olsztyn: Zabytek bez barier

Coraz więcej zabytkowych budynków w Olsztynie zyskuje nie tylko blask, ale także nowe funkcje. Nieruchomość przy ul. Bałtyckiej 45, znana wielu olsztyniakom, teraz przejdzie renowację oraz adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek powiększy się o nowe pomieszczenia użytkowe i poprawi warunki panujące w obiekcie. Powstaną w ten sposób nowe pracownie pełniące funkcję sal warsztatów terapii zajęciowej, wspomagające proces rehabilitacji i aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, będących głównymi użytkownikami obiektu. 

– Na parterze powstaną między innymi: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia jadalniana i spiżarnia jako pomieszczenie pomocnicze – informuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olszyna. – Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w niezbędny sprzęt, w tym także dydaktyczny – uzupełnia.

Powstanie również ogródek jako element dydaktyczny dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, ściśle związany z pracownią ogrodniczą. Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i skuteczności świadczonych usług socjalnych, wzrośnie liczba miejsc na warsztatach, co wpłynie na większą liczbę osób posiadających umiejętności samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Nowością, która pojawi się w odnawianym obiekcie, jest zlokalizowanie w skrzydle zachodnim na poddaszu trzech mieszkań, które umożliwią tzw. trening życia codziennego – organizację i dzielenie czasu na czas pracy i czas na prowadzenie gospodarstwa domowego.

Powstałe pracownie terapeutyczne oraz pomieszczenia pomocnicze, a także mieszkania treningowe zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia warsztatów.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa warmińsko–mazurskiego i wszelkie działania przy obiekcie mają na celu zachowanie jego wartości historycznych, przy jednoczesnym dostosowaniu do obowiązujących norm z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa pracy.

Projekt zdobył dofinansowanie Unii Europejskiej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014–2020. Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.

  olsztyn.eu Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17265