Olsztyn: Powstanie Regionalne Centrum Bezpieczeństwa

Olsztyn: Powstanie Regionalne Centrum Bezpieczeństwa

Centrum zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom Olsztyna i powiatu. W ratuszu podpisano umowę na jego budowę.

– W ostatnim czasie zjawiska atmosferyczne stają się coraz bardziej dynamiczne, uderzają z coraz większą mocą – mówił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Do tej pory Olsztyn nie ucierpiał w wyniku tego typu zdarzeń, jednak chcemy być przygotowani. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa stworzy możliwości wczesnego ostrzegania i informowania mieszkańców o już zaistniałym albo przewidywanym zagrożeniu oraz umożliwi właściwą koordynację działań ratowniczych. 

W piątek (1 września) w ratuszu podpisano umowę dotyczącą budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu kryzysowego. Inwestycję zrealizuje konsorcjum olsztyńskich firm Inwest–Serwis Sp. z o.o., które zobowiązało się do wykonania zadania za nieco ponad 12,7 mln zł. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ma powstać przy ul. Augustowskiej, w 16 miesięcy od podpisania umowy. Swoim działaniem obejmie obszar Olsztyna oraz powiatu. Budynek RCB będzie złożony z dwóch części: biurowej i operacyjnej. W części biurowej praca odbywać się będzie w systemie 8–godzinnym, a w części operacyjnej całodobowo. Na sali operacyjnej RCB dyżur będą pełnić przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz osoby zajmujące się monitoringiem. Przewiduje się również przeniesienie do RCB wszystkich pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu. Razem z Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa powstanie Regionalny Magazyn Kryzysowy, tworzony na wypadek klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych. Ma  zapewnić środki umożliwiające służbom zmniejszenie rozmiarów szkód i likwidację skutków. W magazynie znajdować się będzie sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych na wypadek wystąpienia powodzi czy innych klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych oraz innych miejscowych zagrożeń. Znajdą się tam  m.in. pilarki, agregaty prądotwórcze, pompy, koce, łopaty, szpadle, namioty ratownicze, zapory przeciwpowodziowe. Obiekt podzielony będzie na dwie części: cześć służącą  do przechowywania sprzętu wielkogabarytowego (samochody, kontenery, quady, łodzie, przyczepy itp.) oraz cześć, w której przechowywany będzie drobniejszy sprzęt. Inwestycja jest dofinansowana w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014–2020.

  olsztyn.eu Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16361 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.