Olsztyn: Poszukiwani kandydaci do Rady Seniorów

Olsztyn: Poszukiwani kandydaci do Rady Seniorów

Coraz bliżej końca pierwszej kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów. Właśnie rozpoczęły się poszukiwania chętnych od zasiadania w jej kolejnej odsłonie.

Celem Rady jest m.in. inicjowanie działań na rzecz osób starszych, podpowiadanie władzom miasta, co zrobić, by najstarsi mieszkańcy stolicy regionu mogli żyć jak najbardziej komfortowo. Do 10 sierpnia odbywać się będzie nabór kandydatów do II kadencji.

– Kandydatem do Rady może być każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 60 lat, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada poparcie co najmniej 20 osób, złożonych na listach poparcia – informuje Elżbieta Stachurska z Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta. – Ta sama osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać również organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób starszych, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną, Rady Osiedli, Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Zgłoszenia na formularzach (do odbioru w Wydziale Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna przy ul. Knosały 3) prosimy przesyłać w terminie do 10 sierpnia 2017 na adres e–mail: stachurska.regina@olsztyn.eu (skan wypełnionego formularza) lub składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Olsztyna

  UM Olsztyn Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16140 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.