Olsztyn: Porozmawiają o aktywności społecznej seniorów

Olsztyn: Porozmawiają o aktywności społecznej seniorów
Fot. Adminstrator

Dzisiaj 15 czerwca odbędzie się wojewódzka konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych „Prawo osób starszych do przyjaznej przestrzeni publicznej, aktywności społecznej oraz bezpieczeństwa”.

Podczas wydarzenia poruszane będą tematy związane kreowaniem przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom: od budowania polityk publicznych wokół działań koniecznych do podjęcia na rzecz starzejącego się społeczeństwa, do konkretnych rozwiązań architektonicznych służących seniorom, ich aktywności społecznej oraz bezpieczeństwu.Spotkanie odbędzie się w Hotelu. Park w Olsztynie (al. Warszawska 119).

W spotkaniu wezmą przedstawiciele Europejskiej Platformy Seniorów Maciej Kucharczyk – dyrektor wykonawczy oraz Ophélie Durand – koordynatorka projektów na rzecz starzenia się w dobrym zdrowiu. Eksperci przybliżą europejskie doświadczenia w tworzeniu środowisk przyjaznych osobom starszym, a także przedstawią możliwości dalszego, wspólnego działania w ramach powstałego w grudniu ubiegłego roku europejskiego Przymierza na Rzecz Zmian Demograficznych.

Przedstawione również zostaną dobre praktyki w zakresie tworzenia środowisk przyjaznych seniorom na Wschodzie, na przykładzie spotkań integracyjnych polskich UTW zza wschodniej granicy, organizowanych prze Akademię Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie oraz poruszone zostanie zagadnienie usług społecznych w środowisku lokalnym.

W konferencji mogą uczestniczyć przedstawiciele lokalnych samorządów, uniwersytetów i akademii trzeciego wieku, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także organizacji pozarządowych województwa warmińsko–mazurskiego.

Źródło: portal.warmia.mazury.pl

Fot. portal.warmia.mazury.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14051

Print Friendly, PDF & Email