Olsztyn: Porady studentów logopedii

Olsztyn: Porady studentów logopedii

Od niemal miesiąca na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wawmińsko Mazurskiego działa Studencka Poradnia Logopedyczna. Studenci studiów magisterskich udzielają nieodpłatnych porad logopedycznych.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa UWM. Wcześniej uruchomiono tzw. pogotowie językowe. Teraz studenci pierwszego roku logopedii studiów drugiego stopnia prowadzą Studencką Poradnię Logopedyczną. Pod okiem doświadczonych specjalistów udzielają bezpłatnych porad logopedycznych.

Zadaniem studentów jest stawianie diagnoz, promowanie i prowadzenie terapii logopedycznych dla osób w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Celem poradni jest także doskonalenie ich umiejętności. Zebrane doświadczenie pozwoli im w przyszłości lepiej wykonywać swój zawód.

Jak informuje UWM, oferta skierowana jest do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem i Zespołem Aspergera, oligofazją, niedosłuchem, jąkaniem i wadami wymowy. Zgłosić mogą się także osoby dorosłe z różnymi zaburzeniami mowy, m.in. afazją, dyzartrią, chorobami demencyjnymi, a także wszyscy, którzy po prostu chą doskonalić dykcję, emisję i higienę głosu.

Diagnoza i terapia odbywa się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w pomoce logopedyczne. Lustro weneckie pozwala bliskim i studentom obserwować zajęcia z sąsiedniego pomieszczenia. Poradnia logopedyczna powstała z inicjatywy dr Magdaleny Osowickiej–Kondratowicz oraz dr Ewy Hrycyny z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM.  

Źródło: UMW 

  oprac. MM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18505 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.