Olsztyn: „Nowy Zwyczaj - Ograniczaj!”

Olsztyn: „Nowy Zwyczaj - Ograniczaj!”

Akcja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie trwa już niemal rok. Jednym z elementów był konkurs artystyczny rozstrzygnięty w środę (19 czerwca) w ratuszu.

„Nowy Zwyczaj – Ograniczaj!” – to przedsięwzięcie, którego najważniejszym celem jest zwrócenie uwagi na niebezpieczne zachowania. Początkowo miała dotyczyć tylko nadużywania alkoholu, jednak z czasem ewoluowała. Teraz dotyczy wszelkich dziedzin życia.

Działania kierowane są do dzieci, młodzieży, całych rodzin. Festyny, dyskusje, w końcu konkurs artystyczny – to najważniejsze działania związane z realizowaną od września kampanią.

– Przy wykonywaniu prac wykorzystywane były różne środki przekazu – informuje Monika Raczyńska z MZPiTU w Olsztynie. – Miały prezentować, jak dzieci i młodzież postrzegają umiar w różnych dziedzinach życia. Przeważały prace plastyczne, ale były też fotografie czy film.

W konkursie w przeważającej części wzięły udział dzieci z olsztyńskich szkół. Nie zabrakło jednak też uczestników np. świetlic środowiskowych.

Ważne jest to, aby rozmawiać z dziećmi o różnych problemach – przyznaje wychowawca ze świetlicy Pestka z Zatorza, Mateusz Dampc. – Na pewno jedną z ważniejszych kwestii jest nadużywanie sprzętu elektronicznego. Nasze dzieci przygotowały prace właśnie o tym.

Do konkursu zgłoszonych zostało ok. 50 prac, które przygotowała łącznie niemal setka dzieci i młodzieży. Część z nich można oglądać do 28 czerwca na wystawie w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 1, II piętro przy sali 219). Wszystkie będą dostępne na stronie akcji „Nowy Zwyczaj – Ograniczaj!”

Źródło i fot.: olsztyn.eu