Olsztyn: Nowy sprzęt dla szpitala pulmonologicznego

Olsztyn: Nowy sprzęt dla szpitala pulmonologicznego

Olsztyński szpital po raz kolejny sięgnął po środki unijne, dzięki którym, ale także dzięki wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego, dokonano zakupu zaawansowanych technologicznie urządzeń medycznych, służących do pogłębionej diagnostyki w chorobach układu oddechowego.   

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie wzbogacił się o nowy sprzęt: 

EBUS: Badanie ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej, stosuje się przede wszystkim w diagnostyce nowotworów płuc przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia oraz wnęki płuca. Dokładność tej metody pozwala uzyskać precyzyjny wynik, który jest podstawą do dalszego postępowania medycznego. EBUS to alternatywna metoda diagnostyczna wobec mediastinoskopii lub torakoskopii – metod związanych z zabiegiem chirurgicznym, a tym samym większym ryzykiem. Stosując tę metodę, lekarz może określić rodzaj patologicznej zmiany oraz określić jej zasięg i zaawansowanie. EBUS pozwala na ocenę rozległości i głębokości nacieku nowotworowego, ponadto umożliwia ocenę wielkości, lokalizacji oraz charakteru poszczególnych grup węzłów chłonnych śródpiersia. Jest to urządzenie, które ze względu na brak IOMU i oddziału zabiegowego można bezpiecznie stosować. Urządzeniem tym można diagnozować nowotwory położone poza drzewem oskrzelowym, ponieważ tradycyjna bronchoskopia diagnozuje guzy znajdujące się wyłącznie w drzewie oskrzelowym.  

Analizator laboratoryjny PHADIA: Jest to w pełni zautomatyzowana, jedyna w Regionie i jedna z kilkunastu w kraju diagnostyka laboratoryjna pozwalająca uzyskać dokładne i powtarzalne wyniki testów w diagnostyce alergologicznej. Metoda wykorzystywana w diagnostyce w tym systemie jest uznawana za referencyjną na świecie. Dzięki systemowi Phadia można dokładnie diagnozować różne choroby alergiczne i monitorować ich przebieg, ale co szczególnie ważne, diagnozować stany zagrożenia życia jakimi są wstrząsy alergiczne po pokarmach i żądleniach.  Diagnostyczny system rentgenowski zapewnia wykonanie obrazu RTG w cyfrowej jakości. W pełni zautomatyzowany zapewnia wysoką wydajność i stabilną pracę przy zmniejszonej dawce promieniowania. Dostarcza wysokiej jakości cyfrowe obrazy radiograficzne.

Ponadto szpital wzbogacił zasoby sprzętowe także o w pełni zautomatyzowaną szafę do dezynfekcji i przechowywania bronchoskopów, a także respirator.  Urządzenia diagnostyczne w wyjątkiem Systemu Phadia zakupiono w ramach realizacji zadania: „Utworzenie Warmińsko– Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zamianę infrastruktury, struktury i doposażenia”. 

Fot. warmia.mazury.pl

  inf. nadesłana Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18621