Olsztyn: „Niepełnosprawni, ale pełnoprawni”

Olsztyn: „Niepełnosprawni, ale pełnoprawni”

Osoby niepełnosprawne muszą być traktowane na równi z pełnosprawnymi – to przewodnia myśl spotkania pod hasłem „Niepełnosprawni, ale pełnosprawni”, zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie.

Wagę równego traktowania obu grup dodatkowo podkreślał dyrektor Generalny Paweł Żukowski. Jak co roku spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidów odbyło się w Warmińsko–Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że na Warmii i Mazurach mieszka ponad 200 tys. osób z różnego typu niepełnosprawnościami – stanowi to blisko 15 proc. wszystkich mieszkańców województwa. W związku z tym istnieje silna potrzeba społecznej integracji i niwelowania wciąż licznie spotykanych barier, zarówno architektonicznych, jak i tych w mentalności.

– Chcemy skierować całą naszą uwagę na to, że skończyły się te dni, kiedy mówiono „pomóżmy niepełnosprawnym, opiekujmy się nimi, wspierajmy”  – mówił Tadeusz Szanter z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie.

Zdaniem niepełnosprawnych niezbędna jest zmiana mentalności, czyli sposób postrzegania osób niepełnosprawnych. Zazwyczaj dbają o to oni sami, angażując się w wiele inicjatyw i pokazując w ten sposób społeczeństwu, że podobnie jak osoby pełnosprawne, chcą i potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.

Uczestnicy spotkania zapewniali, że już niebawem znikną bariery architektoniczne, utrudniające niepełnosprawnym poruszanie się i normalne funkcjonowanie. Podkreślali też, że do potrzeb osób niepełnosprawnych coraz lepiej przystosowane są również urzędy, instytucje i inne miejsca użyteczności publicznej.

Źródło: wm.uw.olsztyn.pl

  Oprac. KW Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17962