Olsztyn: Nagrodzą najlepszych

Olsztyn: Nagrodzą najlepszych

Indywidualne nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 2014 roku przyznawane są również nagrody zespołowe – otrzymują je jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej czy organizacje pozarządowe.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia mogły wystąpić osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku.

Nagrody i wyróżnienia wręczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.