Olsztyn: Na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Olsztyn: Na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

8 grudnia br. oficjalnie powołano do życia Regionalną Platformę Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Warmińsko–Mazurską Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przewodniczącym Platformy został Piotr Kubarewicz– kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu, a wiceprzewodniczącą– Małgorzata Woźna – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Elblągu. Z kolei koordynatorem Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej został Maciej Bielawski z OWIES Elbląg.

Głownym celem utworzenia jednostek było pogłębianie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES, dla zwiększenia synergii działań, podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14920

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.