Olsztyn: Mają „Zdrowie pod kontrolą”

Olsztyn: Mają „Zdrowie pod kontrolą”

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia. To właśnie z tej okazji co roku odbywa się akcja „Zdrowie pod kontrolą”, koordynowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA–Poland. Mieszkańcy Olsztyna mogli bezpłatnie poddać się szeregowi badań medycznych. Chętnych nie brakowało.

Akcja miała wymiar ogólnopolski i przeprowadzona została w czternastu miastach w Polsce.

W stolicy Warmii i Mazur miejscem świadczenia usług była Galeria Warmińska. Już od rana, w sobotę 7 kwietnia, zainteresowane osoby miały możliwość zbadania wzroku, słuchu, zrobienia EKG. Można było także zrobić spirometrię, zmierzyć ciśnienie krwi, zawartą w niej glukozę oraz poziom wydychanego tlenku węgla, a ponadto przejść badania w kierunku osteoporozy i skorzystać z porad dietetycznych. Do dyspozycji pacjentów pozostawał też stomatolog, oferujący podstawowy przegląd stanu uzębienia. W sumie wykonano blisko 1500 porad, konsultacji i badań. Największym zainteresowaniem cieszyła się tzw. glikemia przygodna, czyli oznaczenie stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej – z badania skorzystało aż 285 osób. 

Z szerokiej oferty mogli skorzystać również najmłodsi. Dla nich zorganizowany był specjalny „Szpital Pluszowego Misia”, w którym na pierwsze spotkanie z lekarzem w formie zabawy przygotowywało się 65 dzieci.

Do akcji przyłączyli się również pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Olsztynie oraz przedstawicielki Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”, które uczyły samokontroli piersi.

W tym roku odbyły się też pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz symulacja resuscytacji w technologii VR, w których wzięło udział ponad 100 osób. Na miejsce przyjechał też osteobus, czyli Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy i po raz pierwszy udostępniono punkt porad logopedycznych.

Źródło: www.olsztyn.ifmsa.pl

  Oprac. Krzysztof Wójcik  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18098