Olsztyn: Dyskutowali o współczesnych wyzwaniach stojących przed pielęgniarkami szkolnymi

Olsztyn: Dyskutowali o współczesnych wyzwaniach stojących przed pielęgniarkami szkolnymi

Z inicjatywy wojewody warmińsko–mazurskiego Artura Chojeckiego zorganizowana została konferencja dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania z naszego regionu. To pierwsza z cyklu konferencji przewidzianych dla środowiska pielęgniarek. Ich celem ma być przede wszystkim przekazywanie wiedzy, która potem zostanie zastosowana w praktyce.

Podczas spotkania dyskutowano o roli pielęgniarki szkolnej, a także o nowych zagrożeniach, które pojawiają się w środowisku szkolnym. Tematyka dotyczyła między innymi zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja czy bulimia, profilaktyki uzależnień współczesnej młodzieży, a także postępowania z uczniem seropozytywnym. W obszarze zainteresowania pielęgniarek znalazły się także wady postawy i sposób przeprowadzania badań oraz ich rozpoznawania. W konferencji wzięło udział około 80 pielęgniarek szkolnych z całego województwa.

Pielęgniarka szkolna w większości szkół w Polsce jest jedynym profesjonalnym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Pracuje w szkole samodzielnie pełniąc główną rolę w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z posiadanymi kompetencjami odpowiada za kompleksową opiekę zdrowotną nad uczniami oraz pełni rolę rzecznika zdrowia w szkole, doradcy i konsultanta medycznego dyrektora szkoły i nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.

Źródło: www.uw.olsztyn.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14148