Olsztyn: Dodatkowe wsparcie zagrożonych ubóstwem

Olsztyn: Dodatkowe wsparcie zagrożonych ubóstwem
Fot. pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizować projekt „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Olsztyna”. To szansa na przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Prace nad tym przedsięwzięciem trwały na przełomie poprzedniego i tego roku. Projekt zawiera skuteczne metody aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwia m.in. nawiązanie i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi.

– Celem jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji 15 rodzin – wyjaśnia zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Sieheń-Kopyść. – To m.in. osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a także osoby niepełnoprawne i młodzież.

Potrzeba realizacji tego projektu wynika z analiz przeprowadzonych przez MOPS. Pomoc musi mieć charakter systematyczny i kompleksowy. Jej adresatem powinny być zarówno dzieci, jak i – w równym stopniu – rodzice.

Wśród zaplanowanych działań są:

  • spotkania ze specjalistami (psychologiem oraz prawnikiem),
  • warsztaty z zakresu promocji zdrowia i higienicznego trybu życia,
  • warsztaty dotyczące planowania budżetu domowego,
  • warsztaty z zakresu komunikacji i relacji rodzinnej,
  • działania wzmacniające więzi rodzinne, które wskażą możliwości aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego z rodziną i budowania wzajemnych relacji, które wpłyną pozytywnie na rozwój dzieci (wycieczka, piknik rodzinny połączony z warsztatami i animacjami dla dzieci).

Projekt będzie realizowany od września 2020 roku do sierpnia 2021 roku. Liderem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMACOOP. Całkowity wartość działań to ponad 232,5 tys. złotych. Miasto nie ponosi w związku z przedsięwzięciem żadnych kosztów.

Źródło: olsztyn.eu
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email