Olsztyn: Aktywni Obywatele

Olsztyn: Aktywni Obywatele

„Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” to program wspierania działalności organizacji społecznych. Celem jest m.in. wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie informacyjne na temat możliwości przyłączenia się do programu odbędzie się w Olsztynie 2 marca (poniedziałek). Już ruszyły zapisy poprzez stronę internetową przedsięwzięcia. Będą przyjmowane do 24 lutego.

– Podczas spotkań opowiemy o założeniach programu i pierwszego konkursu dotacyjnego, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wsparcia – informują organizatorzy. – Przedstawimy przykłady działań i odpowiemy na pytania. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli popracować nad własnymi pomysłami na projekty.

Program „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” będzie prowadzony do 2024 roku. Wspiera działania organizacji społecznych w czterech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie, wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie oraz wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego.

Organizacje składające wnioski o dotacje na projekty tematyczne lub/i projekty sektorowe będą mogły wystąpić o dodatkową kwotę na rozwój instytucjonalny organizacji.

Program prowadzony jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Operatorem Funduszu jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

[strona programu] [zapisy na spotkanie informacyjne w Olsztynie]

Źródło: olsztyn.eu