Oko w oko z zielnikiem z 1613 roku w cyklu ”Spotkania z arcydziełem”

Oko w oko z zielnikiem z 1613 roku w cyklu ”Spotkania z arcydziełem”

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zaprasza 19 listopada o godz. 18.00 do Sali ”U św. Ducha” na kolejne spotkanie z arcydziełem. Bohaterem tego wieczoru będzie starodruk ”Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią to jest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków y mocy ziół wszelakich” autorstwa Szymona Syreniusza, wydany w Krakowie w 1613 r., w drukarni Bazylego Skalskiego. O tym cennym wydawnictwie opowiedzą mgr Alicja Saar-Kozłowska oraz dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis. W programie spotkania koncert muzyki dawnej w wykonaniu Grupy Marcina. Wstęp wolny.

W ramach zaplanowanego na 2010 rok cyklu spotkań chcemy przybliżyć mieszkańcom i gościom miasta Elbląga piękno formy oraz  tajemnice i bogactwo wiedzy zawartej w kolekcji zabytkowych zielników, które zostały poddane konserwacji w 2009 roku. W wyniku tych prac udało się przywrócić wartości estetyczne i użytkowe kolekcji. Obiekty zostały zabezpieczone przed dalszym, postępującym niszczeniem. Prace konserwatorskie wykonane zostały zgodnie z planowanym zakresem i zrealizowane z odpowiednią dokładnością, zgodnie z etyką i założeniami konserwatorskimi. W ramach prac wykonano badania technologiczne obiektów. Przygotowane zostały również szczegółowe dokumentacje konserwatorskie, w skład których wchodzi opracowanie formalne obiektów obejmujące zagadnienia historyczne i ikonograficzne, opis przebiegu prac i ich dokumentacja fotograficzna. Obiekty otrzymały profesjonalne i zgodne z najnowszymi standardami opakowania ochronne, pozwalające na bezpieczne ich przechowywanie.
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6162