Ograniczenie odwiedzin na Oddziałach Pediatrycznym i Niemowlęcym

Ograniczenie odwiedzin na Oddziałach Pediatrycznym i Niemowlęcym

Wojewódzki Szpital Zespolony, ze względu na zwiększoną liczbą chorych zgłaszających się do lekarzy z powodu infekcji grypopochodnych od dnia 20.02.2020 r. do 31.03.2020 r. ogranicza się odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Niemowlęcym oraz Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym.

Działanie to podyktowane jest troską o zdrowie pacjentów przebywających na tych oddziałach. Uzasadnieniem tych działań jest sytuacja epidemiologiczna związana ze zwiększoną liczbą chorych zgłaszających się do lekarzy z powodu infekcji grypopochodnych. Decyzja została podyktowana w szczególności troską o zdrowie najmłodszych pacjentów przebywających na Oddziale Niemowlęcym oraz Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Neurologiczno – Rehabilitacyjnym.