"Od wykluczenia do aktywizacji". Wyniki konkursów

"Od wykluczenia do aktywizacji". Wyniki konkursów

MRPiPS rozstrzygnęło konkursy w programie „Od wykluczenia do aktywizacji”. Resort rozdysponował 1,4 mln zł z planowanych 3,3 mln zł; będzie ponowny nabór.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wynikach konkurs ofert w ramach programu ”Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”.

W ramach programu prowadzone były cztery konkursy: „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno – zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”, „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” oraz „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”.

Dofinansowanie otrzymały dwadzieścia trzy podmioty: dziewięć w konkursie I, pięć w konkursie II oraz dziewięć w konkursie III. W konkursie IV nie złożono żadnej oferty.

„Ze względu na to, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane planowane jest ogłoszenie konkursów uzupełniających” – informuje MRPiPS.

Na konkursy przeznaczony 3,34 mln zł, a rozdysponowano 1,4 mln zł.

Głównym celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” jest identyfikacja potrzeb, inicjowanie oraz wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez utworzenie nowego poszerzonego profilu usług reintegracyjnych wzbogaconego o problematykę podnoszenia wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych realizowanego przez podmioty zatrudnienia socjalnego.

O środki z programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Wyniki dostępne są TUTAJ