Od stycznia drożej za śmieci?

Od stycznia drożej za śmieci?

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta radni zdecydują, jakie stawki mieszkańcy Elbląga będą płacić za wywóz nieczystości. W uchwale nad którą będą musieli się pochylić winą za podwyżki obwinia się władze centralne i proponuje wzrost cen dla osób segregujących od 20 do niemal 40 złotych (w zależności od ilości osób w rodzinie.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Tak jednak się nie dzieje. Z roku na rok koszty te są coraz większe. W samym roku 2019 ze środków miasto musiało dołożyć do systemu ponad półtorej miliona złotych. Przypomnieć trzeba, że już na początku tego roku miała miejsce podwyżka cen za śmieci, lecz jak zapewniają władze, była ona niższa niż pierwotnie zakładano.

Wzrost cen za odbiór i wywóz nieczystości argumentowany jest m.in. wprowadzeniem przez Rząd opłaty za korzystanie ze środowiska, które w 2020 roku będzie niemal dwukrotnie wyższa niż w roku 2019; prognozowanym wzrostem ilości odpadów, jak również – zwolnieniem z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Urzędnicy proponują więc w uchwale by od 1 stycznia 2020 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi posegregowanymi wynosiły:

1) 17,40 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) 10,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

3) 1,10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) zobowiązuje Radę Miejską w Elblągu do określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Miejską w Elblągu w przypadku zbiórki selektywnej.

W uchwale władze proponują by ci, którzy nie będą segregować śmieci płaci dwukrotność powyższych stawek tj.:

1) 34,80 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) 21,80 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

3) 2,20 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Ustawa nowelizująca obliguje również Radę Miejską w Elblągu do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W niniejszej uchwale proponuje się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyżej wymienionych właścicieli nieruchomości, w wysokości 0,90 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Skutek finansowy podwyżki opłaty dla poniższych gospodarstw domowych segregujących odpady wyniesie w przypadku:

1) 4 osobowej rodziny 20,40 zł – opłata miesięczna obecnie wynosi 49,20 zł, po podwyżce 69,60 zł.

2) 5 osobowej rodziny 23,60 zł – opłata miesięczna obecnie wynosi 56,90 zł, po podwyżce 80,50 zł.

3) 11 osobowej rodziny 39,90 zł – opłata miesięczna obecnie wynosi 96,20 zł, po podwyżce 136,10 zł.

Głosowanie nad tą uchwałą już w najbliższy czwartek – 28 listopada. Proponowane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Zdaniem urzędników, mieszkańcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, bo z pewnością na tych się nie skończy.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.