Od ćwierćwiecza pomagają niepełnosprawnym

Od ćwierćwiecza pomagają niepełnosprawnym

Świecki Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednym z 36 WTZ-ów funkcjonujących w Kujawsko-Pomorskiem. 5 lipca placówka działająca przy Towarzystwie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu obchodziła jubileusz 25-lecia swojego istnienia.

– Warsztaty Terapii Zajęciowej są skuteczną formą prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dają szansę na przygotowanie do niezależnego i aktywnego życia. To bardzo ważne i potrzebne instytucje w naszym województwie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje w Świeciu od 4 lipca 1994 roku. Placówka stwarza osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Służą jej odpowiednio wyposażone pracownie: informatyczna, krawiecko-dziewiarska, kucharsko-cukiernicza, introligatorska, metaloplastyczno-stolarska i muzykoterapeutyczno-artystyczna. W pracowniach prowadzona jest również nauka pisania, czytania i liczenia. Placówka oferuje także indywidualne i grupowe zajęcia rekreacyjno-sportowe.

W roku 2017 siedzibę warsztatu mieszczącego się przy ulicy Nadbrzeżnej 2a przeniesiono do zmodernizowanego budynku przy ul. Wojska Polskiego 173. Kompleksowa termomodernizacja obiektu była możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość inwestycji to ponad 426 tysięcy złotych.

W Kujawsko-Pomorskiem działa 36 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczy ponad 1,3 tysiąca osób niepełnosprawnych. Placówki stwarzają osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Działalność WTZ-ów, prowadzonych najczęściej przez organizacje pozarządowe, jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nadzorowana przez samorządy powiatowe.

Wspólnie z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej i pracownikami zakładów aktywności zawodowej Urząd Marszałkowski organizuje dwa razy w roku przedświąteczne wystawy i kiermasze rękodzieła. Podopieczni tych instytucji są też autorami wyjątkowych świątecznych kart z życzeniami, które trafiają do partnerów samorządowych władz województwa.

Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl/ Źródło:kujawsko-pomorskie.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.