Obudzić ducha wolontariatu po pięćdziesiątce

„Same plusy. Wolontariusz 50+”, to nowy projekt Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. Ma wspomóc rozwój tej formy aktywności społecznej w naszym regionie, u osób powyżej 50. roku życia.

Badania i raporty
W listopadzie i grudniu, na terenie Elbląga i powiatu, zostaną przeprowadzone badania postaw wobec wolontariatu osób po 50. –  Nasi ankieterzy dotrą do ok. 70 instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz kościelnych, a także do ok. 300 osób po 50. – wylicza Gabriela Zimirowska, wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu i koordynatorka działań w projekcie. – Wnioski z badania zostaną zaprezentowane publicznie w formie raportu.

Szkolenia, warsztaty, wolontariat monitorowany
Efektem przeprowadzonych badań będą szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy po 50. roku życia, które wiosną przeprowadzi Centrum Wolontariatu w Elblągu. Następnie osoby te zaczną pracować społecznie w instytucjach dobranych i także przeszkolonych przez Centrum. Praca wolontariuszy będzie na bieżąco monitorowana. Przedsięwzięcie ma na celu przetestowanie i wypracowanie modelu rozwijania wolontariatu osób starszych.

Pomysł na samorealizację
Mówi się, że osoby po 50. mają ogromny, a często nie wykorzystany potencjał. Są doświadczone zawodowo i poznały już życie. Mając sporo wolnego czasu, mogą się tym doświadczeniem dzielić –  mówi Gabriela Zimirowska. Chcemy, poprzez nasz projekt, zaprosić ich do współpracy.

Statystyki mówią same za siebie
W Polsce wolontariat po 50-tce nie jest tak modny, jak na Zachodzie. Można by rzec, że to dziedzina całkiem egzotyczna, wręcz nieznana. Według danych Stowarzyszenia Klon/Jawor,  najmniej wolontariuszy w 2005 roku było właśnie w grupie osób po 55. roku życia (20,7%).
Kilka zapytanych przez redakcję osób w wieku 50 – 60 lat, czy kiedykolwiek angażowały się społecznie, bądź wolontarystycznie, odpowiedziały, że wolą pomagać najbliższym w prostych czynnościach domowych, albo spędzać wolny czas w domu lub na działce. Tymczasem ponad 30% Brytyjczyków w wieku 50 – 75 lat, angażuje się w wolontariat (dane: Departament for Communities and Local Goverment, 2005), a w Stanach Zjednoczonych, co trzecia osoba w wieku 55 – 64 lata pracuje społecznie (dane: Buremu of Labor Statistics within The U.S. Departament of Labor, 2005).

„Same plusy”…
Według Gabrieli Zimirowskiej, wolontariat pozwala zaspokoić wiele ważnych potrzeb osób w starszym wieku, a ponadto, taka forma aktywności przynosi korzyści nie tylko samym seniorom. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób powyżej 50. roku życia przechodzi na wcześniejszą emeryturę lub pozostaje bez pracy.
– Tylko 17% kobiet i 33 % mężczyzn pracuje aż do osiągnięcia ustawowej granicy wieku emerytalnego, a wskaźnik zatrudnienia w grupie osób powyżej 55. roku życia jest najniższy w Europie i wynosi 26 % – zaznacza wiceprezes Centrum Wolontariatu. – Wobec tego mamy sporą grupę osób, które możemy „reaktywować”.

Zawiąże się współpraca
Instytucje zainteresowane promowaniem tego typu działań, stworzą partnerstwo.
– Będzie to płaszczyzna współpracy Centrum Wolontariatu, organizacji seniorskich i instytucji zainteresowanych współpracą ze starszymi wolontariuszami, a także mediów i samorządu – dodaje Jolanta Nowokrzewska, koordynatorka elbląskiego CW. – W trakcie spotkań roboczych zostanie wypracowana strategia rozwoju wolontariatu seniorów w Elblągu i powiecie elbląskim.

Podsumowanie jesienią za rok
Organizatorzy zaplanowali na jesień przyszłego roku kampanię promującą całą akcję. Do pracy społecznej nakłaniać będzie wystawa fotografii i film prezentujący sylwetki starszych wolontariuszy. Całość podsumują konferencje – regionalna i ogólnopolska – na których eksperci i seniorzy podzielą się wnioskami z realizacji przedsięwzięcia.

Projekt „Same plusy. Wolontariat 50+” ma wymiar lokalny, ale wypracowane rozwiązania udostępnione zostaną innym społecznościom zainteresowanym rozwijaniem wolontariatu osób starszych.

Koordynatorką działań lokalnych jest Gabriela Zimirowska – tel. 0 800 300 594 (infolinia bezpłatna) lub (055) 236 98 88, e-mail: g.zimirowska@wp.pl.

Źródło: www.ngo.pl  AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1324