O sporcie osób z niepełnosprawnościami

O sporcie osób z niepełnosprawnościami

11 grudnia 2018 r., odbyło się posiedzenie Rady Sportu Osób z Niepełnosprawnościami z udziałem Podsekretarza Stanu MSiT Jana Widery, Senator RP Bogusławy Orzechowskiej oraz Tomasza Maruszewskiego Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Otwierając spotkanie, Jan Widera podkreślił, że uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w sporcie to obszar, który Ministerstwo  Sportu i Turystyki traktuje ze szczególną uwagą, starając się stworzyć odpowiednie warunki do podejmowania przez nich różnorodnych form aktywności.

Sport osób z niepełnosprawnościami finansowany jest z wielu źródeł, dlatego tak ważna stała się współpraca między instytucjami centralnymi, takimi jak MSiT i PFRON oraz organizacjami pozarządowymi, która umożliwi racjonalną dystrybucję środków i zapewni optymalne finansowanie.

Minister Jan Widera  podkreślił, że resort sportu i turystyki sukcesywnie stara się doskonalić rozwiązania systemowe służące wsparciu realizacji projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz sportu osób z niepełnosprawnościami. W tym celu, ministerstwo podjęło prace nad wprowadzeniem nowego generatora wniosków, który ułatwi procedurę aplikowania o środki finansowe.

Członkowie Rady i zaproszeni goście mieli okazję poznać efekty działań Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmowanych na rzecz sportu powszechnego w 2018 r.

Przedstawiciel Instytutu Sportu p. Piotr Marek, przedstawił postępy prac zespołu ds. kwalifikacji w sporcie oraz prac w ramach projektów ESSA-SPORT i PARA COACH.

Podsumowano również działalność Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie upowszechniania sportu osób z niepełnosprawnościami w latach 2015-2018. Na przestrzeni ostatnich trzech lat środki na ten cel wzrosły o 26%. Zaprezentowano także informację na temat naboru wniosków do kolejnej edycji Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych, którego wyniki zostaną ogłoszone już 14 stycznia 2019 r.

W programie posiedzenia Rady Sportu Osób z Niepełnosprawnościami nie zabrakło stałej pozycji, jaką jest analiza bieżących wniosków zgłoszonych do dyskusji przez członków gremium. Tym razem skoncentrowano się na problematyce sportu osób niewidomych i słabowidzących, w kontekście planowanego powołania nowej struktury o zasięgu ogólnopolskim, skupiającej sportowców z dysfunkcją wzroku.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki