O organizacjach pozarządowych w Białymstoku

O organizacjach pozarządowych w Białymstoku
Fot. Adminstrator

W czwartek (21 listopada) w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Było to coroczne, otwarte spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i samorządu miejskiego, na które zaprosił uczestników prezydent Białegostoku wraz z partnerami społecznymi – Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Tematem przewodnim spotkań, które odbyły się w ramach Forum, były nowe wyzwania stojące przed organizacjami pozarządowymi. Konferencję rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości.

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawił założenia programów rządowych dedykowanych organizacjom pozarządowym, m. in. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2020 rok oraz Korpusu Solidarności. Z kolei dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego Ewa Kulik-Bielińska opowiedziała o programie finansowego wsparcia rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego „Aktywni Obywatele”.

W trakcie forum odbyła się także moderowana przez Agatę Saracyn z Fundacji Unia Metropolii Polskich dyskusja panelowa „Organizacje pozarządowe jutro – czy są jeszcze potrzebne?”. Wzięli w niej udział: Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku, Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego, Katarzyna Łotowska, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Wioletta Ratajczak-Wrona – aktywna mieszkanka Białegostoku. Dyskutowano o działaniach, które organizacje pozarządowe oraz aktywiści mogą podejmować w odpowiedzi na potrzeby miasta i jego mieszkańców.

Uczestnicy mogli wziąć udział sesjach tematycznych, gdzie w grupach warsztatowych opracowywali propozycje rozwiązań wybranych problemów trzeciego sektora. Dyskutowano m.in. o możliwościach ekonomizacji białostockich organizacji pozarządowych, sposobach upraszczania ich działalności oraz rekomendacjach dla rozwoju Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Gościem specjalnym był niewidomy społecznik Sebastian Grzywacz. Założyciel Fundacji „Ponad Słowami” przyjechał do Białegostoku w towarzystwie Rollka – psa przewodnika. Opowiadał m.in. o różnych formach edukacji dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami oraz o swoich pasjach sportowych, które rozwija pomimo utraty wzroku.

Oprac. Kamila Bogacewicz / bialystok.pl
Fot. i źródło: bialystok.pl
Print Friendly, PDF & Email