O edukacji i uczestnictwie w kulturze - VI sesja Rady Seniorów w Gdańsku

O edukacji i uczestnictwie w kulturze - VI sesja Rady Seniorów w Gdańsku

Zaangażowanie seniorów w sprawy lokalnej społeczności to m.in cel gdańskiej Rady Seniorów. W środę (18 września) odbyła się VI sesja gdańskiej Rady, na której gościli przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska i Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Rada pracowała nad dwoma uchwałami. Jedna z nich dotyczy budowania więzi międzypokoleniowych w Gdańsku, druga problemów edukacji i kultury gdańskich seniorów.

Przypomnijmy, gdańska Rada Seniorów powstała w ubiegłym roku, a pierwsze jej posiedzenie odbyło się 7 listopada. Głównym celem Rady jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.

Podczas sesji rozmawiano m.in. na temat opracowania „Gdańskiego standardu ulicy miejskiej” pod kątem udogodnień dla seniorów, o sprawie problemów edukacji i kultury seniorów gdańskich oraz budowania więzi międzypokoleniowych w Gdańsku. Radni oceniali też wykonanie zadań budżetowych Miasta na rzecz seniorów.

Rada ma charakter doradczy i inicjatywny, współpracuje z organami Miasta Gdańska w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. Radni to w większości seniorzy zgłoszeni przez lokalne społeczności, kilku to przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych.

Źródło: gdansk.pl
Fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl