Nowoczesna edukacja w EUH-E. Zobacz zdjęcia

Rok akademicki 2019/2020 przyniesie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej nowości. Na jesień zaplanowano bowiem otwarcie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w którym studenci, korzystając z najnowszych technologii, będą w praktyczny sposób przygotowywać się do wykonywania zawodu. Uczelnia uruchomi także nowy kierunek: jednolite studia magisterskie z psychologii. Kliknij w zdjęcie główne i zobacz postęp prac.

Podnoszenie jakości kształcenia kadr medycznych to jeden z celów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, dlatego w październiku przy ul. Lotniczej do użytku zostanie oddane Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Pomysł powstał już w 2014 roku, a przygotowania do realizacji inwestycji rozpoczęły się rok później, kiedy powstał projekt budowy. Początkowo Centrum miało powstać na działce, o którą uczelnia stara się od 6 lat, ostatecznie jednak zadecydowano o zrealizowaniu przedsięwzięcia na terenie działki będącej już w posiadaniu EUH-E. Prace budowlane rozpoczęto w połowie listopada 2018 roku.

– Prawie 21 milionów będzie kosztowała cała inwestycja, przy czym jedną trzecią musimy pokryć z własnych środków. W tej chwili jesteśmy w fazie robót wykończeniowych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Inwestycję realizuje w generalnym wykonawstwie PRZEMBUD Gdańsk, ale to nie oznacza, że oni wszystko sami robią. Jest 8 elbląskich firm, które tutaj pracują – powiedział podczas konferencji prasowej inż. Ireneusz Modzelewski.

Jak przekonywała prorektor uczelni dr Izabela Seredocha, inwestycję wyróżniają trzy elementy: nowoczesna infrastruktura, ekologiczne rozwiązania oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy budynek będzie miał ponad 2 tysiące metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, która posłuży przede wszystkim studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu. Obecnie EUH-E oferuje studia z zakresu pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego, ale uczelnia planuje rozszerzać swoją ofertę: w trakcie przygotowywania jest program kształcenia na kierunku położnictwo, a program kierunku lekarskiego czeka na decyzję ministra.

– Idea stworzenia tego Centrum to uniwersalność, tzn. mając różne kierunki medyczne, postanowiliśmy przygotować taką inwestycję, która będzie pozwalała w sposób nowoczesny i efektywny tych studentów kształcić. Centrum to nadaje się do kształcenia dla pielęgniarek, gdzie mamy studia I i II stopnia, dla fizjoterapeutów, gdzie w tym momencie mamy jednolite studia magisterskie, dla ratowników medycznych – mówił dr n. med. Jacek Perliński, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Na pierwszej kondygnacji budynku Centrum będą znajdowały się pomieszczenia techniczno-organizacyjne i sale przewidziane do kształcenia fizjoterapeutów, na pierwszym piętrze powstaną pracownie nauk podstawowych.

– Po pierwsze, pracownia anatomii, gdzie hitem w wyposażeniu będzie wirtualny stół anatomiczny, który spełnia wszystkie wymogi uzyskania efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności odnośnie szczegółów budowy ludzkiego ciała. To ogromny ekran w płaszczyźnie poziomej, na którym można za pomocą palców dokonywać przekrojów i różnych innych rzeczy. Myślę, że studenci potrafią wiele ciekawych rzeczy z tego wykorzystać – opowiadał prodziekan wydziału.

Na tym poziomie mają znajdować się również sale do ćwiczeń z fizjologii i patofizjologii, sale technik zabiegowych oraz sale pielęgniarskie. Ostatnia kondygnacja ma być najważniejszą częścią Centrum. Tam powstanie sala operacyjna, gabinety, w których można będzie omówić zagadnienia praktyczne (co istotne, zajęcia będą nagrywane, co umożliwi prowadzącym zajęcia i studentom analizę zdarzeń i uniknięcie błędów).

– Będziemy mieli do czynienia z tzw. wysoką symulacją, to znaczy będzie 8 fantomów, najbardziej zaawansowanych technologicznie, które są wykorzystywane do kształcenia na świecie, a które mają symulować pełne funkcje życiowe każdego organizmu – wyjaśnił dr. n. med. Jacek Perliński, który porównał kształcenie studentów do przygotowań do pracy pilota, zobligowanego do odbycia praktyki w symulatorze przed objęciem sterów w prawdziwym samolocie.

Dzięki inwestycji studenci będą mogli przećwiczyć realne sytuacje, które mogą zdarzyć im się w pracy w sektorze medycznym – w bezpiecznych warunkach, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jak informują władze uczelni, jednocześnie w budynku będzie mogło kształcić się około 300 osób.

– Musimy pamiętać, że studenci mają też zajęcia teoretyczne w salach wykładowych, mają też zajęcia praktyczne w podmiotach leczniczych: szpitalach, przychodniach, zakładach rehabilitacji, karetkach pogotowia, także czas kształcenia jest podzielony, każda grupa może po kolei na różne poziomy trafić. Ideą jest, żeby kształcenie było maksymalnie spójne – zaznaczył prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej to nie jedyna nowość: od października na EUH-E można będzie wybrać jednolite pięcioletnie studia magisterskie psychologii.

– Człowiek to nie tylko ciało. Człowiek to umysł, emocje, relacje z ludźmi, postawy, wartości. Nauki o zdrowiu i psychologia mają wspólne zainteresowania, punkty styczne. Wspólne zainteresowanie człowiekiem: jego zdrowiem i chorobą, czynnikami zdrowia, przyczynami choroby i leczeniem. Współcześnie mówi się o holistycznym podejściu do człowieka. Mało jest w nauce dziedzin, które funkcjonują oddzielnie – zwróciła uwagę dr Anna Skuzińska, kierownik nowoutworzonego kierunku.

Psychologię można będzie studiować w trybie dziennym i zaocznym, a w trakcie edukacji studenci staną przed wyborem dwóch z czterech modułów, które ukierunkują ich kształcenie: psychologii klinicznej, psychologii uzależnień i zdrowia, psychologii organizacji i biznesu oraz psychologii edukacji i wychowania. Przed absolwentami tego kierunku otwiera się wiele możliwości podjęcia zatrudnienia w różnych branżach. Obecnie trwa rekrutacja, a zajęcia wystartują w październiku.

– Jesteśmy uczelnią regionalną, a uczelnie regionalne pełnią istotną funkcję w rozwoju regionu: są ośrodkiem, który stymuluje życie naukowe, ale również życie społeczne – podkreśliła dr Izabela Serdocha.

Fot. Mateusz Misztal

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.