Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS podpisana

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS podpisana

W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że 13 lutego Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem ustawy jest podwyższenie wysokości kwot najniższych świadczeń oraz określenie na rok 2020 r. zasad waloryzacji świadczeń z gwarantowaną minimalną podwyżką.

Ustawa zakłada podwyższenie wysokości m.in. :

  • najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej do wysokości 1200 zł miesięcznie;
  • najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do wysokości 900 zł miesięcznie;
  • kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 1210,99 zł miesięcznie.

Ustawa w art. 5 przewiduje, że w 2020 r. waloryzacja, która nastąpi od dnia 1 marca polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2020 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem gwarantowanej kwoty podwyżki nie mniejszej niż 70 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. Natomiast w przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł.

Oprac Red.
Źródło: prezydent.pl
Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP / arch.