Nowe formy wsparcia zatrudnienia ON i konkurs dla pracodawców

Bezpłatne seminarium i warsztaty skierowane dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne odbędą się już niebawem – w dniach 28 – 29 maja br. – w Hotelu ”Warmiński” w Olsztynie. Są jeszcze wolne miejsca.

Organizatorem tego przedsięwzięcia pod hasłem ”Promocja społecznej odpowiedzialność pracodawców oraz nowych formuł wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych” jest Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.  

Celem spotkania jest zapoznanie przedstawicieli  pracodawców z nowymi formami wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz promocji społecznej odpowiedzialność pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Uczestnicy seminariów pozyskają wiedzę na temat promowania dobrych praktyk, które powodują wzrost zaufania klientów, kontrahentów, pracowników, co prowadzi do poprawy wizerunku firmy na rynku, w tym także na rynku pracy.

Omawiane będą również najnowsze regulacje dotyczące refundacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, subwencji płacowych i innych instrumentów rynku pracy.

Ponadto organizatorzy zaprezentują regulaminu konkursu na spółdzielczego pracodawcę charakteryzującego się społeczną odpowiedzialnością. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uhonorowanie laureatów odbędzie się podczas gali spółdzielczej w dniu 25 czerwca w Warszawie w sali teatru „Roma”.  Do wzięcia udziału w konkursie serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli spółdzielni.

Projekt jest w współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS. Udział w spotkaniach jest dla uczestników nieodpłatny. Dla gości zamiejscowych jest możliwe zakwaterowanie.

Swoje uczestnictwo w seminarium i warsztatach należy potwierdzać przesyłając kartę zgłoszeniową faksem na numer: 022-827-86-80, 828-46-96 lub e-mail: kzrsiisn@poczta.onet.pl  

– Ze względu na bardzo krótki czas do rozpoczęcia Seminarium prosimy Państwa o niezwłoczne przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu – apeluje Prezes Zarządu KZRSIiSN, Jerzy Szreter.

Program

28 – 29 maja w Hotelu ”Warmiński” W Olsztynie ul. Kołobrzeska 1
czwartek  28.05.2009 r.
10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 Rozpoczęcie Seminarium „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa z uwzględnieniem problematyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 18.00 Dalszy ciąg seminarium /wizyta studyjna
– Szczególna społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa spółdzielczego.
– Sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.
– Przykłady dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
– Prezentacja założeń i regulaminu konkursu na spółdzielczego pracodawcę. charakteryzującego się społeczną odpowiedzialnością.
18.00.- 18.30 Zakończenie seminarium i kolacja.

Program  Warsztatu:
piątek 29.05.2009r.
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników  
10.00 Rozpoczęcie Warsztatów
-Systemowe wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych – kierunki zmian.
– Praktyczne aspekty  zatrudnienia osób niepełnosprawnych: dotacje, subwencje płacowe, refundacje dodatkowych kosztów, pomoc de minimis
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.30 Dalszy ciąg Warsztatów
– Programy i narzędzia aktywizacji zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy.
– Polski model zatrudnienia osób niepełnosprawnych – system kwotowy i anty-dyskryminacyjny.
– Aspekt ekonomiczny zatrudnienia osób niepełnosprawnych – koszty społeczne.
16.00 – 17.30 Podsumowanie Warsztatów.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 3721