Nowa placówka opiekuńcza na mapie Krakowa

Nowa placówka opiekuńcza na mapie Krakowa

Siedmioro podopiecznych pozostających w pieczy zastępczej zamieszkało w nowo wybudowanym domu przy ul. Tynieckiej 140. To nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona na zlecenie miasta.

Dom prowadzony jest na zlecenia miasta przez fundację PROJEKT ROZ „Mały Książę”. Obecnie w placówce przebywa siedmioro wychowanków w wieku od 11 do 20 lat, docelowo na Tynieckiej może mieszkać ośmioro podopiecznych.

– Dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą mieszkać ze swoimi biologicznymi rodzinami, to bardzo ważna grupa mieszkańców miasta, wymagająca szczególnej opieki i troski. Tym bardziej zależy nam na zapewnieniu im rodzinnej opieki i dobrych warunków do wychowania i rozwoju – stwierdził Jacek Majchrowski, prezydent miasta, który odwiedził podopiecznych z ul. Tynieckiej. – Jednym z głównych zadań pomocy społecznej jest zapewnienie szans rozwoju i szans wychowawczych dzieciom z różnych środowisk. Szczególną troskę przykładamy do zapewnienia odpowiednich warunków dla dzieci, które znajdują się w pieczy zastępczej. Staramy się podnosić jakość opieki nad tymi dziećmi i zapewniać opiekę w formach rodzinnych – dodał Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Dom przy ulicy Tynieckiej 140 funkcjonuje jako jedna z form instytucjonalnej pieczy zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Mogą w nim mieszkać dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się – także te, które przebywając w pieczy zastępczej, osiągnęły pełnoletność.

Placówka mieści się w nowym budynku, którego budowa została sfinansowana przez miasto – całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 995 000 zł. Podopieczni z ul. Tynieckiej mają swoje pokoje, budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada windę. Duża kuchnia i jadalnia z czternastoosobowym stołem pomagają stworzyć domową atmosferę i zachęcają mieszkańców i gości do wspólnego gotowania i wspólnych posiłków.

W Krakowie funkcjonuje osiem placówek opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego, zapewniających łącznie 57 miejsc (według stanu na 31 grudnia 2019 roku). Średni miesięczny koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 3 420 zł.

Źródło: krakow.pl
Fot. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.