Nowa lista leków refundowanych

Nowa lista leków refundowanych
Fot. pixabay

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę leków refundowanych, która obowiązuje od 1 lipca. Przynosi ona dobre wiadomości dla osób cierpiących na nowotwór złośliwy piersi, ale złe dla zmagających się z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka.

Zmodyfikowany opis istniejącego programu zrównuje podskórną i dożylną postać trastuzumabu (stosowanego w leczeniu raka sutka z przeżutami), generując istotne oszczędności po stronie płatnika, co może pozwolić na objęcie refundacją nowych, innowacyjnych leków. Jednocześnie refundacją objęty został również długo oczekiwany, pierwszy odpowiednik trastuzumabu w postaci dożylnej, co zwiększy dostęp do terapii tą substancją czynną.

W zakresie refundacji leków w ramach programów lekowych, pacjenci uzyskali dostęp do nowych terapii w raku płuca oraz przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Dodane zostały dwie dotychczas nierefundowane substancje czynne – nintedanib w leczeniu raka płuca oraz sofosbuvirum + velpatasvirum w terapii WZW C.

Ta pierwsza stosowana jest w leku pod nazwą Vargatef. Będzie on dostępny w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu (ICD-10 C 34)” w 2 linii leczenia dla chorych z rozpoznaniem histologicznym lub cytologicznym raka gruczołowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą gruczolakoraka.

Epclusa natomiast, to lek stosowany w terapii WZW C (zawierający sofosbuvirum i velpatasvirum) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”, co stanowi kolejną opcję terapeutyczną.

Korzystne zmiany w poprawie dostępności do leczenia objęły również pacjentów pediatrycznych cierpiących na pierwotne niedobory odporności, którzy otrzymali dostęp do leku pod nazwą HyQvia.

W refundacji aptecznej wprowadzone zostały szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem grypy, które będą dostępne dla osób powyżej 65. roku życia z 50% odpłatnością. Jak zaznacza Ministerstwo Zdrowia objęcie refundacją szczepień dla seniorów wpłynie na obniżenie kosztów leczenia chorych na grypę w systemie ochrony zdrowia. Wykaz leków dostępnych w aptekach został również rozszerzony poprzez dodanie substancji czynnej – palmitynian paliperidonu, stosowanej w leczeniu schizofrenii u dorosłych.

Zmiany dostyczą także chorych na stwardnienie rozsiane. Nowy opis istniejącego programu lekowego umożliwia stosowanie leku Tysabri (natalizumab) bez ograniczeń czasowych oraz poszerza populację pacjentów kwalifikujących się do leczenia o grupę chorych z dodatnim mianem przeciwciał przeciw JCV.

Ze zmian w liście leków refundowanych nie są zadowoleni jednak pacjenci z wrodzonym pęcherzowym oddzielaniem się naskórka. Jest to przewlekła autoimmunologiczna choroba pęcherzowa, występująca niezwykle rzadko. W Polsce choruje na nią około 500 osób. Osoby te skazane są na życie ze specjalnymi opatrunkami. W poprzedniej liście były one częściowo refundowane. Nowa lista przyniosła zmiany, które sprawiają, że pacjenci za opatrunki zapłacą niemal dwukrotnie więcej. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach opatrunki należy zmieniać codziennie.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że dostępne są zamienniki konkretnych opatrunków. Nie zawsze są one jednak w stanie zagwarantowac chorym odpowiedni komfort.

Oprac. Mateusz Misztal
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Print Friendly, PDF & Email