Niepełnosprawny student a dostępność uczelni

Niepełnosprawny student a dostępność uczelni
Fot. Adminstrator

Przełom czerwca i lipca jest najbardziej gorącym okresem, nie tylko ze względu na słoneczną pogodę i wysokie temperatury, lecz również ważą się wówczas losy wielu maturzystów, którzy nerwowo oczekują na wyniki przyjęć na studia. Jak pokazują tegoroczne rankingi, dużą popularnością oprócz psychologii i prawa, cieszyły się także kierunki ekonomiczne. Redakcja „Razem z Tobą” postanowiła sprawdzić, jak wygląda dostępność uczelni najczęściej wybieranych przez młodych ludzi z Elbląga i okolic. Wyniki nie są najlepsze ale napawają optymizmem.

Jak wynika z raportu Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego przeprowadzonego w 2007 roku, poszczególne polskie uczelnie uczelnie różnią się pod względem stosunku do osób niepełnosprawnych studentów i kandydatów na studia. Niektóre uczelnie mają wyspecjalizowane jednostki administracyjne lub osoby delegowane do rozwiązywania problemów niepełnosprawnych kandydatów na studia i studentów. W innych uczelniach nie istnieją struktury tego rodzaju, lecz obowiązują zwyczajowe sposoby podejmowania decyzji w kwestii przyjmowania osób niepełnosprawnych, na przykład decyduje o tym rektor lub kanclerz. Istnieje też grupa wyższych uczelni, w których niepełnosprawny kandydat na studia napotyka przeszkody w postaci niedostosowania uczelni, jak i braku osób kompetentnych do pomocy.

Uczelnie państwowe bardziej dbają o niepełnosprawnych studentów
Przygotowując się do napisania tego materiału redakcja zwróciła się do uczelni najczęściej wybieranych przez elbląskich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z pytaniami czy w danej placówce studiują osoby niepełnosprawne i z jakimi dysfunkcjami oraz jak uczenia pomaga takim osobom. I, co najważniejsze, czy uczelnia jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych studentów. Były to Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Z odpowiedzi wyłania się obraz placówek starających się o jak najlepsze dostosowanie i ułatwienie osobom niepełnosprawnym studiowania. Na UG systematycznie eliminowane są wszelkie bariery architektoniczne w kolejnych budynkach uczelnianych, podobnie rzecz ma się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Najgorzej wypadła elbląska PWSZ, ale i tutaj idą zmiany ku lepszemu. Plany zakładają w najbliższym czasie m.in. likwidowanie barier architektonicznych w budynku instytutu politechnicznego oraz wybudowanie windy w budynku na Czerniakowskiej.

Podsumowując, na wszystkich trzech uczelniach, według danych przesłanych nam przez uczelnie, studiuje ponad 1100 studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Kierunkami wybieranymi najczęściej przez niepełnosprawnych studentów są: ekonomia, administracja, oraz przedmioty humanistyczne. Każdy ze studentów niepełnosprawnych studiujący ma prawo do stypendium przyznawanego osobom niepełnosprawnym. Wysokość takiego stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz uczelni na jakiej się studiuje. Zarówno na UG jak i UWM władze uczelni wyznaczyły pełnomocnika, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi oraz ich problemami przez cały okres studiów. Na elbląskiej uczelni nie ma takiej osoby, choć jak zapewniają nas przedstawiciele PWSZ, że nie ma to wpływu na gorsze traktowanie osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna a uczelnie prywatne

W Elblągu znajdują się trzy uczelnie prywatne lecz tylko jedna jest częściowo dostępna, pozostałe dwie albo w minimalnym stopniu lub wcale nie są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Wśród wszystkich uczelni niepaństwowych tylko Elbląska Uczelnia Ekonomiczno-Humanistyczna jest dobrze przygotowana na przyjęcie niepełnosprawnych studentów. Można również twierdzić, że warunki na tej uczelni dla studentów niepełnosprawnych są lepsze niż na PWSZ. Budynek EUHE jest nowy i zbudowano go zgodnie z wymogami prawa – bez barier architektonicznych, jest też  winda umożliwiające swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową i starszym, bo z uczelni korzysta również elbląski Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych .

Tymczasem na pozostałych dwóch uczelniach – Regent College oraz w Szkole im. Bogdana Jańskiego – z  powodu barier architektonicznych nie ma studentów na wózkach czy niepełnosprawnych ruchowo. W rozmowie z nami przedstawicielka Regenta powiedziała, że osoby samodzielne poruszające się lub z niepełnosprawnością inną niż ruchowa, jeśli tylko spełnią warunki, mogą studiować i studiują na uczelni. W minionym roku akademickim na zajęcia do Regenta uczęszczało ok. 20 studentów niepełnosprawnych.
Podobnie rzecz się ma ze Szkołą im. Bogdana Jańskiego, która z racji usytuowania w budynku Alstom, straszyła licznymi schodami, trudnymi do pokonania dla niepełnosprawnych. Dlatego  także tutaj studentami były tylko osoby z lekką niepełnosprawnością, inną niż ruchowa. Obecnie  „Jański” przenosi się nad „Biedronkę” przy Grunwaldzkiej, co oczywiście sytuacji nie poprawi.  RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5701

Print Friendly, PDF & Email